Krůpěje

Hledám varianty 'krůpěje' [ krůpějí (1) krůpěje (3) ]. Nalezeny 4 verše.
Job 29:22...co dodat po mém slově, řeč je svlažovala jako krůpěje. Čekávali na jak na déšť, na jarní vláhu čekali...
Job 38:28...vyrašit? snad déšť otce? Kdo počal rosné krůpěje? Z kterého lůna vyšel led? Kdo rodí jíní nebeské...
Píseň 5:2...Hlavu mám rosou pokrytou, kadeře plné nočních krůpějí! Košili jsem si svlékla, mám se snad oblékat?...
Lukáš 22:44...ještě vroucněji a jeho pot stékal na zem jako krůpěje krve. Když vstal od modlitby a přišel k učedníkům,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |