Krčit

Hledám varianty 'krčit' [ krčit (2) krčí (6) ]. Nalezeno 8 veršù.
Deuteronomium 33:29...tvého vítězství. se tví nepřátelé před tebou krčí a ty jim šlapeš po šíji!" Mojžíš pak vystoupil z...
2. Samuel 22:45...ani neznal, slouží mi! Cizáci přede mnou se krčí, jen co uslyší, musí poslechnout. Cizáci přede mnou...
Job 38:40...pro lvici, můžeš hlad lvíčat nasytit, když se krčí ve svých peleších, když v úkrytu v houští číhají? Kdo...
Žalmy 18:45...mi! Jen co uslyší, ihned poslouchají, cizáci krčí se přede mnou. Cizáci přede mnou se hroutí,...
Žalmy 66:3...Tváří v tvář tvé mohutné síle tvoji nepřátelé krčí se. Celý svět se ti bude klanět, zpívat ti bude,...
Žalmy 81:16...ruku obrátil. Odpůrci Hospodina by se museli krčit, jejich osud by se navěky zpečetil. Svůj lid bych...
Žalmy 119:25...- jsou to rádci nejbližší! duše v prachu krčí se, svým slovem prosím obživ ! Vylíčil jsem ti cesty...
Izaiáš 10:4...Kde zanecháte své bohatství? Nezbude vám než se krčit s vězni, než padnout mezi mrtvými. Tím vším ale jeho...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |