Krávu

Hledám varianty 'krávu' [ krávy (9) krávu (1) kravami (1) kravám (1) kráva (3) krav (10) ]. Nalezeny 22 verše.
Genesis 32:16...20 beranů, 30 kojících velbloudic s mláďaty, 40 krav a 10 býků, 20 oslic a 10 oslů. Svěřil je svým...
Genesis 33:13...jsou malé děti. Navíc mám s sebou březí ovcekrávy; budou-li hnány po celý den, všechen dobytek pomře....
Genesis 41:2...Nilu vystoupilo sedm nápadně krásných a tučných krav a pásly se v mokřině. Náhle za nimi z Nilu vystoupilo...
Genesis 41:3... Náhle za nimi z Nilu vystoupilo sedm jiných krav, nápadně ošklivých a hubených; postavily se k těm...
Genesis 41:4...kravám na břehu Nilu a tyto ošklivé a hubené krávy sežraly těch sedm krásných a tučných. Vtom se Farao...
Genesis 41:18...Nilu vystoupilo sedm tučných a nápadně krásných krav a pásly se v mokřině. Náhle za nimi vystoupilo sedm...
Genesis 41:19...v mokřině. Náhle za nimi vystoupilo sedm jiných krav, churavých, nápadně ošklivých a tak vyhublých, že jsem...
Genesis 41:20...zemi ještě neviděl. Ty vyhublé a ošklivé krávy pak sežraly těch sedm prvních, tučných krav. A ačkoli...
Genesis 41:26...oznámil, co se chystá učinit: Sedm pěkných krav je sedm let, sedm pěkných klasů je rovněž sedm let -...
Genesis 41:27...jeden a tentýž sen. Sedm vyhublých a ošklivých krav vystupujících za nimi je sedm let, stejně jako těch...
Leviticus 22:28...jako dar ohnivé oběti Hospodinu. Nezabíjejte krávu ani ovci v tentýž den s jejím mládětem. Když budete...
Deuteronomium 32:14...napájel, olejem ze skály přetvrdé, smetanou od krav i mlékem koz. Těmi nejlepšími jehňaty je sytil, berany...
1. Samuel 6:7...Proto teď připravte jeden nový vůz a dvě otelené krávy, na něž nebylo nikdy vloženo jho. Obě krávy...
1. Samuel 6:10...to náhodou." A tak to udělali. Vzali dvě otelené krávy, zapřáhli je do vozu a jejich telata zavřeli doma....
1. Samuel 6:12... v níž byly ty zlaté krysy a podobizny nádorůKrávy zamířily rovnou k Bet-šemeši. Šly stále stejným...
1. Samuel 6:14...kamene. Místní pak ten vůz rozštípali na dřívíkrávy přinesli jako zápalnou oběť Hospodinu. Levité hned...
Job 21:10... Jejich býk je plodný, nikdy neselže, jejich kráva rodí, o tele nepřijde. Jejich mladí mají volnost jako...
Izaiáš 11:7...pást spolu s lvíčetem a malé dítě je povedeKráva a medvědice budou na pastvě, jejich mláďata si lehnou...
Ozeáš 4:16...Hospodin!" Izrael se umíněně vzpírá jako umíněná kráva. Jak ho Hospodin teď nechat pást svobodně jako...
Ozeáš 5:6...a Juda se potácí spolu s ním. Se svými ovcemikravami se za Hospodinem vydají; budou ho hledat, ale...
Joel 1:18... neboť zvadlo obilí. I dobytek naříká! Stáda krav bloudí sem a tam, neboť se nemají kde pást; i stáda...
Amos 4:1...domy vymizí, praví Hospodin. Vy, bášanské krávy, tohle poslyšte, vy, jež se na samařské hoře pasete,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |