Krátký

Hledám varianty 'krátký' [ krátkým (1) krátký (8) krátká (5) ]. Nalezeno 14 veršù.
Genesis 47:9...sto třicet let," odpověděl mu Jákob. "Byl to krátký a těžký život. Zdaleka se nevyrovnal putování mých...
Numeri 11:23... aby měli dost?" "Je na to snad Hospodinova ruka krátká?" odpověděl Hospodin Mojžíšovi. "Teď uvidíš, zda se...
Soudců 3:16...dar moábskému králi Eglonovi. Ehud si vyrobil krátký dvojsečný meč, připásal si jej pod oděv k pravému...
Job 20:5...člověk na zem postaven, radost ničemů je velmi krátká, štěstí bezbožných je chvilkové. I kdyby jeho hrdost...
Žalmy 89:48...Napořád? Musí tvá zuřivost jak oheň plát? Jak krátký je můj život - vzpomeň si! K jaké marnosti lidstvo...
Přísloví 12:19...rty obstojí navždy, prolhaný jazyk jen krátký okamžik. Zlomyslní mají v srdci jen faleš,...
Izaiáš 28:20...ty, kdo pochopí toto poselství. Postel bude krátká, nepůjde se narovnat, přikrývka bude úzká, nepůjde...
Izaiáš 29:17...o hrnčíři: "On nic neumí"? brzy, za velmi krátký čas se z Libanonu stane sad a sad se bude za les...
Izaiáš 50:2...nikdo neodpovídá na volání? Což je ruka krátká k vykoupení? Nemám k vysvobození dost sil? Hle,...
Izaiáš 59:1...ústa Hospodinova. Hle - ruka Hospodinova není krátká, aby zachraňovat nemohla, jeho ucho není zalehlé,...
1. Petr 5:10...vaši bratři po celém světě. Když projdete tímto krátkým utrpením, Bůh veškeré milosti, který vás v Kristu...
1. Petr 5:12...za věrného bratra, jsem vám napsal tento krátký list, abych vás povzbudil a ujistil vás, že toto je...
Zjevení 6:11...roucho a bylo jim řečeno, odpočívají ještě krátký čas, dokud se nenaplní také počet jejich...
Zjevení 17:10...ještě nepřišel; a přijde, musí zůstat na krátký čas. Šelma, která byla a není, ta je osmý král; je z...

Slova obsahující krátký: krátký (8) krátkým (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |