Krátce

Hledám varianty 'krátce' [ krátce ]. Nalezeno 7 veršù.
Žalmy 109:8...modlitba hříchem je! jeho život trvá jen krátce, jeho pověření jiný převezme! jeho děti...
Matouš 14:25... zmítána vlnami, protože vítr vál proti Krátce před svítáním se k nim Ježíš vydal pěšky po hladině....
Marek 6:48...dřou s veslováním, protože vítr vál proti nimKrátce před svítáním se k nim vydal pěšky po hladině a...
Skutky 24:4... však příliš nezdržoval, prosím, abys nás krátce vyslyšel s vlídností sobě vlastní. Shledali jsme, že...
Efeským 3:3...zjevení dal poznat tajemství, o němž jsem se  krátce zmínil dříve. Během čtení budete sami moci poznat,...
Židům 12:10...Otci duchů a získat život? Oni nás vychovávali krátce a podle svého uvážení, on ale pro náš vlastní...
Židům 13:22...toto slovo povzbuzení; vždyť jsem vám napsal jen krátce. Vězte, že náš bratr Timoteus je propuštěn....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |