Kovotepci

Hledám varianty 'kovotepci' [ kovotepec (1) kovotepci (4) kovotepce (1) ]. Nalezeno 6 veršù.
Soudců 17:4... vzala jeho matka 200 šekelů stříbra a dala je kovotepci, který z něj odlil modlu. Tu pak měl Míkajáš v...
1. Letopisů 29:5... stříbro pro stříbrné a pro vše, co mají vyrobit kovotepci. Nuže, co kdo dnes nabídne k zasvěcení...
Izaiáš 41:7..."Seber se!" Řemeslník zlatníkovi dodává odvahykovotepec říká kováři: "Je to dobře spojené!" a zpevní...
Jeremiáš 10:9...dovezené z dálné ciziny. Ten výtvor truhlářekovotepce pak oblékají purpurem a šarlatem - všechno je to...
Jeremiáš 10:14... Všichni ti tupci ničemu nerozumí, všichni kovotepci budou zklamáni svými modlami, protože jejich...
Jeremiáš 51:17... Všichni ti tupci ničemu nerozumí, všichni kovotepci budou zklamáni svými modlami, protože jejich...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |