Kouzla

Hledám varianty 'kouzla' [ kouzly (3) kouzla (3) kouzel (4) ]. Nalezeno 9 veršù.
Exodus 7:22...zemi byla krev. Egyptští věštci ale svými kouzly dokázali totéž, a tak farao zůstal neoblomný. Jak...
Exodus 8:3...celou egyptskou zem. Věštci však dokázali svými kouzly totéž - i oni vyvedli žáby na egyptskou zem. Farao...
Exodus 8:14...v komáry! Také věštci se pokoušeli svými kouzly vyvést z prachu komáry, ale nemohli. Když byli lidé...
Izaiáš 2:6...opustil svůj lid, dům Jákobův, neboť je plný kouzel z Východu a filištínského věštění - tleskají...
Izaiáš 47:9...to na tebe přijde v plnosti, spoustě tvých kouzel navzdory, navzdory moci čárů tvých. Ve své zlobě ses...
Izaiáš 47:12...Jen se teď postav se svými čáry, s tím množstvím kouzel svých, jimiž ses zabývala od mládí. Třeba ti nějak...
Micheáš 5:11...zemi a zbořím všechny vaše pevnosti. Vymýtím kouzla z vaší ruky a nezbudou vám žádní věštci. Vymýtím...
Nahum 3:4...tolik smilnila ta smilnice tak vábivá, mistryně kouzel, která kupčila s národy skrze smilstva svá a s...
Zjevení 18:23... neboť tví obchodníci byli pány země a tvá kouzla sváděla všechny národy. To město je potřísněno krví...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |