Kouta

Hledám varianty 'kouta' [ kují (1) kuje (1) kouty (1) koutech (6) koutě (1) kouta (2) kout (2) ]. Nalezeno 14 veršù.
Exodus 27:2...na šířku a tři lokte na výšku. V jeho čtyřech koutech vytvaruješ rohy, jež budou vystupovat z oltáře, a...
Exodus 38:2...na šířku a tři lokte na výšku. V jeho čtyřech koutech vytvaroval rohy vystupující z oltáře a obložil jej...
1. Samuel 24:4...a Saul zašel dovnitř, aby si ulevil. V zadních koutech jeskyně ale seděl David se svými muži. Ti mu...
Nehemiáš 9:22... Vydal jsi jim království a národy, každý kout jsi jim přidělil. Získali zemi Sichona, krále Chešbonu...
Žalmy 37:12...v hojnosti pokoje. Ničema proti poctivému kuje pikle, zuby na něj skřípe zuřivě, Hospodin se mu ale...
Přísloví 21:9...čistých je upřímná. Lepší je stěhovat se do kouta na střechu než s hašteřivou ženou sdílet dům. Darebák...
Přísloví 25:24...řeči pak zlobné pohledy. Lepší je stěhovat se do kouta na střechu než s hašteřivou ženou sdílet dům....
Izaiáš 45:19... Nemluvil jsem přece skrytě, v nějakém temném koutě země; neřekl jsem Jákobovým potomkům: "Hledejte v...
Jeremiáš 11:15...pohledává v mém domě? To chce dál s mnoha jinými kout pikle? Může snad maso obětí odvrátit tvé neštěstí, aby...
Jeremiáš 17:6...necítí, když dobro přichází. Žije ve vyprahlých koutech pustiny, v solném kraji, kde se nebydlí. Požehnaný,...
Ezechiel 7:2...o izraelské zemi: Konec! Konec je se čtyřmi kouty země! s tebou konec je - svůj hněv sešlu na tebe....
Micheáš 7:3...úplatek, mocný poroučí, co si zamane, a všichni kují pikle. Nejlepší z nich je jako trní, poctivec horší...
Zjevení 7:1...jsem uviděl čtyři anděly, kteří stáli ve čtyřech koutech země a drželi čtyři zemské větry, aby vítr nevál na...
Zjevení 20:8...ze žaláře. Vyjde svádět národy ve čtyřech koutech země, Goga a Magoga, aby je shromáždil k boji -...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |