Kousek

Hledám varianty 'kousek' [ kousky (7) kousků (5) kousek (16) ]. Nalezeno 28 veršù.
Genesis 18:5...si nohy a odpočinete si pod stromem. Přinesu kousek chleba a posilníte se, než půjdete dál. Přišli jste...
Genesis 44:4...muži i se svými osly propuštěni. Sotva vyšli kousek za město, Josef řekl správci svého domu: "Vstaň,...
Genesis 48:7... Byli jsme v kanaánské zemi, zbýval jen kousek cesty do Efraty, a tam jsem ji pohřbil, na cestě k...
Exodus 10:5...přivedu na tvůj kraj kobylky. Pokryjí každý kousek země tak, že země ani nebude vidět! Sežerou zbytek...
Exodus 10:15...nebylo a také nikdy nebude. Pokryly každý kousek země, se jimi černala. Sežraly všechno, co zbylo...
Leviticus 2:6...mouky zadělané olejem, nekvašená. Rozdrob ji na kousky a polij olejem; je to moučná oběť. Je-li tvým darem...
Leviticus 6:14...na plotně. Nasáklou olejem a rozdrobenou na kousky ji pak přineseš, abys ji obětoval jako příjemnou...
Deuteronomium 28:55...sevřou ve všech tvých městech, nedá nikomu ani kousek masa svých dětí. Bude je pojídat, protože mu nic...
1. Samuel 2:36...zanechán z tvého domu, se mu půjde poklonit za kousek stříbra, za bochník chleba a řekne: ‚Zařaď ,...
1. Samuel 9:12...zeptali se jich. "Ano," odpověděly jim, "kousek před tebou. Pospěš si! Přišel dnes do města, protože...
2. Samuel 19:37...břemenem? Tvůj služebník vyprovodí krále jen kousek cesty, k Jordánu. Proč by se mi král tak štědře...
1. Královská 17:11...ni půjde, zavolal za : "Přines mi prosím také kousek chleba." Na to mu odpověděla: "Jakože je živ...
1. Královská 17:12..."Jakože je živ Hospodin, tvůj Bůh, nemám ani kousek. Mouky je ve džbánu jen tak na dlaň a v láhvi jen...
Izaiáš 1:6...puká bolestí. Od chodidel k temeni nezůstal kousek netknutý: jen samé rány, modřiny a jizvy samý hnis -...
Daniel 2:35... hlína, bronz, stříbro a zlato rozpadlo na kousky - jako plevy, když se v létě mlátí obilí. Vítr je...
Matouš 14:20...najedli do sytosti. Potom posbírali nalámané kousky, které zbyly: dvanáct plných košů. Jedlo tam tehdy...
Matouš 15:37...najedli do sytosti. Potom posbírali nalámané kousky, které zbyly: sedm plných košů. Jedlo tam tehdy...
Matouš 26:39...smrti," řekl jim. "Zůstaňte tu a bděte se mnou!" Kousek poodešel, padl na tvář a modlil se: "Otče můj, je-li...
Marek 6:43...do sytosti. Potom sebrali dvanáct košů plných kousků chleba a ryb. A ty chleby jedlo pět tisíc mužů...
Marek 8:8...sytosti a ještě nasbírali sedm košů nalámaných kousků, které zbyly. Bylo tam tehdy okolo čtyř tisíc lidí....
Marek 8:19...pěti tisícům, kolik plných košů nalámaných kousků jste nasbírali?" "Dvanáct," odpověděli. "A co těch...
Marek 8:20...pro čtyři tisíce? Kolik plných košů nalámaných kousků jste nasbírali?" "Sedm," odpověděli. Na to jim řekl:...
Marek 14:35..."Je mi úzko k smrti. Zůstaňte tu a bděte." Kousek poodešel, padl na zem a modlil se, aby ho, je-li to...
Lukáš 5:3...Šimonovi, nastoupil a poprosil ho, aby poodjel kousek od břehu. Potom se posadil a učil zástupy z lodi....
Lukáš 9:17...a sebralo se ještě dvanáct košů nalámaných kousků, které jim zbyly. Jednou, když se odešel modlit do...
Jan 6:12... řekl svým učedníkům: "Posbírejte zbylé nalámané kousky, se nic neztratí." Sebrali je tedy a naplnili...
Jan 6:13..." Sebrali je tedy a naplnili dvanáct košů kousky z těch pěti ječných chlebů, které zbyly po těch, kdo...
Skutky 27:28... Spustili olovnici a naměřili dvacet sáhů; o kousek dál ji spustili znovu a naměřili patnáct sáhů. Z...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |