Kouře

Hledám varianty 'kouře' [ kouřem (1) kouře (2) kouř (2) ]. Nalezeno 5 veršù.
Genesis 19:28...a na celou tu rovinu, viděl, jak ze země stoupá kouř jako z pece. Tenkrát, když Bůh ničil města oné roviny,...
Exodus 19:18...při úpatí hory. Hora Sinaj byla celá zahalena kouřem, neboť na ni Hospodin sestoupil v ohni. Stoupal z ...
Přísloví 10:26...věčné základy. Jak ocet v zubech, jako oči plné kouře, takový je lajdák pro nadřízené své. Úcta k Hospodinu...
Izaiáš 1:13...mých nádvořích? Přestaňte přinášet marné obětiKouř kadidla je mi odporný. Všechna ta novoluní, soboty,...
Nahum 2:14...Hospodin zástupů. "Tvé vozy spálím v oblacích kouře, tvá lvíčata spolkne meč. Vezmu ti kořist z celé země...

Slova obsahující kouře: kouře (2) kouřem (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |