Kotle

Hledám varianty 'kotle' [ kotlích (1) kotli (1) kotlem (1) kotle (3) kotel (1) ]. Nalezeno 7 veršù.
1. Samuel 2:14...ji do mísy nebo do hrnce, do pánve nebo do kotle. Co vidlice vytáhla, to si kněz nechal. Takto se...
2. Letopisů 35:13... ale zasvěcené části vařili v hrncíchkotlích a pánvích a ihned roznášeli mezi všechen lid....
Job 41:12...se mu valí od nozder, jako když rákos hoří pod kotlem. Svým dechem rozžhaví uhlí řeřavé, jeho tlama šlehá...
Job 41:23...brány blátem vláčené. Hlubina kvůli němu jakokotli vře, moře pění jak voňavkářův kelímek. Ve vodě za ním...
Jeremiáš 1:13...slovo Hospodinovo: "Co vidíš?" "Vidím vroucí kotel," odpověděl jsem, "jak se naklání od severu." "Od...
Jeremiáš 52:19... Velitel gardistů pobral misky, pánvice, mísykotle, svícny, pohárky i číše na úlitby - vše, co bylo z...
Micheáš 3:3... kdo je porcujete jako do hrnce a jako maso do kotle?" K Hospodinu pak budou volat, ale nevyslyší je. V...

Slova obsahující kotle: kotle (3) kotlem (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |