Koryta

Hledám varianty 'koryta' [ korytu (1) koryto (2) koryta (4) koryt (1) ]. Nalezeno 8 veršù.
Genesis 30:38...pruty kladl před dobytek do žlabů, totiž do koryt na vodu, k nimž zvířata přicházela pít a kde se...
2. Samuel 22:16...šípů rozehnal je, bleskem svým je rozdrtilKoryta moří byla obnažena, základy světa odkryty před řevem...
2. Královská 3:16..." řekl. "Prohlubně v tomto vyschlém říčním korytu budou plné vody! Ano, tak praví Hospodin: Nespatříte...
2. Královská 3:17...praví Hospodin: Nespatříte vítr ani déšť, ale koryto se naplní vodou, tak že se napijete vy, váš dobytek...
Job 38:25...Odkud se východní vítr žene na zemi? Kdo vyryl koryto vodní průtrži a dráhu pro mrak bouřkový, aby zaléval...
Žalmy 18:16...šípů rozehnal je, množstvím blesků rozdrtilKoryta řek byla obnažena, základy světa odkryty před řevem...
Izaiáš 8:7...se vší jeho slávou. Všude vystoupí ze svého koryta, všude se vylije z břehů. I Judu zaplaví, rozlije se...
Jeremiáš 47:2..."Hle, od severu stoupá hladina, řeka vystupujekoryta! Zaplaví zemi i všechno na , města i s obyvateli....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |