Korunuješ

Hledám varianty 'korunuješ' [ korunuješ (2) korunuje (3) korunován (1) korunoval (3) ]. Nalezeno 9 veršù.
Žalmy 8:6...než Boha jsi jej stvořil, slávou a ctí jsi korunoval jej, nad dílem svých rukou jsi mu vládu svěřil, k...
Žalmy 21:4...vstříc mu jdeš, korunou z ryzího zlata korunuješ jej. Dal jsi mu život, o nějž prosil, na věčné...
Žalmy 65:12...ji obměkčuješ a žehnáš tomu, co roste z Korunuješ rok svou dobrotou, tvé stopy kanou hojností....
Žalmy 103:4... On vykupuje od smrti v propasti, on  korunuje láskou a něžností. On štědře naplňuje tvé žádosti,...
Žalmy 149:4...citery! Hospodin chová svůj lid v oblibě, spásou korunuje ubohé! věrní v této slávě jásají, si...
Přísloví 4:9...sobě přivineš. Svým půvabem ověnčí tvoji hlavukorunuje krásou svou!" Slyš, synu můj, výroky přijmi,...
Ezechiel 16:12...jsem ti nosní kroužek, do uší zavěsil náušnicekorunoval jsem skvostnou čelenkou. Zdobila ses zlatem a...
Židům 2:7...než anděly jsi jej stvořil, slávou a ctí jsi korunoval jej, k jeho nohám jsi složil vše." Když tedy vše...
Židům 2:9...než andělé - jak je nyní pro utrpení smrti korunován slávou a ctí, neboť z Boží milosti zakusil smrt...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |