Korouhev

Hledám varianty 'korouhev' [ korouhví (2) korouhve (1) korouhev (14) ]. Nalezeno 17 veršù.
Exodus 17:15...postavil oltář a nazval jej "Hospodin je  korouhev." Řekl totiž: "Ruka nad Hospodinovým trůnem...
Numeri 2:2...Izraele táboří každý při svém praporu, pod korouhví svých otcovských domů; táboří vpovzdálí okolo...
Žalmy 60:6...závrati jsi nás napájel. Svým ctitelům teď ale korouhev dal jsi, aby ji rozvinuli v pravdě tvé.séla Aby...
Žalmy 74:4...zněl nepřátelský řev, na znamení tam nechali své korouhve. Jako dřevorubci se chovali, sekerami kolem sebe...
Izaiáš 5:26... jeho ruka se ještě chystá udeřit. Pozvedá korouhev pro národ zdaleka, od konce světa ho hvízdnutím...
Izaiáš 11:10...moře! V ten den bude kořen Jišajův vztyčen jako korouhev pro lidské zástupy a budou ho vyhledávat národy,...
Izaiáš 11:12...Chamátu i z mořských ostrovů. Před národy zvedne korouhev, shromáždí rozehnaný Izrael; rozptýleného Judu...
Izaiáš 13:2... jak jej viděl Izaiáš, syn Amosův: Zvedněte korouhev na holém návrší, hlasitě na křikněte, rukou jim...
Izaiáš 18:3...vy, kteří obýváte zem, vizte na horách zdviženou korouhev, slyšte, jak troubí polnice! Toto mi řekl...
Izaiáš 30:17...sami jak vlajkový stožár na vrcholu hory, jako korouhev na kopci. Hospodin čeká, aby se nad vámi smiloval,...
Izaiáš 31:9...rozpustí, jejich velitelé se zděsí před mou korouhví, praví Hospodin, který na Sionu oheň a v...
Izaiáš 49:22...Hle, vztáhnu svou ruku k pohanům, zvednu korouhev na znamení národům! V náručí tvé syny přinesou,...
Izaiáš 62:10... budujte silnici, vyberte kamení, zvedněte korouhev pro národy! Hle, Hospodin nechá provolat do všech...
Jeremiáš 4:6...Prchněme do opevněných měst!' Na Sion namiřte korouhev: Rychle do bezpečí! Nestůjte! Od severu totiž...
Jeremiáš 50:2..."Oznamte národům, ohlaste tu zvěst, zvedněte korouhev a zvěstujte, nenechte si to pro sebe: Dobyt je...
Jeremiáš 51:12...pomsta, pomsta za jeho chrám! Namiřte korouhev proti babylonským hradbám! Zesilte hlídky, stavte...
Jeremiáš 51:27...pustý navěky, praví Hospodin." Zvedněte v zemi korouhev! mezi národy zazní polnice! Připravte národy...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |