Kormidelník

Hledám varianty 'kormidelník' [ kormidelníkovi (1) kormidelník (2) kormidelníci (3) ]. Nalezeno 6 veršù.
Ezechiel 27:8...jsou tví veslaři, mořští vlci z Týru tví kormidelníci. Z Byblosu máš zkušené řemeslníky, aby...
Ezechiel 27:27...Tvé jmění, zboží i zásoby, tví lodnícikormidelníci, ti, kdo opravují tvé trhliny, všichni tví...
Ezechiel 27:29...veslaři své lodě opustí, lodníci i všichni kormidelníci stanou na zemi. Hlasitě se dají do křiku,...
Skutky 27:11...i na našich životech!" Setník ale více důvěřoval kormidelníkovi a majiteli lodi než Pavlovým slovům. Protože...
Jakub 3:4...hnané prudkým větrem řídí malé kormidlo, kamkoli kormidelník chce. Stejně tak i jazyk je malý sval, ale co...
Zjevení 18:17...takové bohatství zničeno v jedné hodině!" Každý kormidelník i veškeré množství těch, kdo se plaví na lodích...

Slova obsahující kormidelník: kormidelník (2) kormidelníkovi (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |