Korů

Hledám varianty 'korů' [ korů (8) koru (1) ]. Nalezeno 6 veršù.
1. Královská 5:2...potravin pro Šalomounův dvůr představovala: 30 korů jemné mouky, 60 korů hrubé mouky, 10 kusů krmného...
1. Královská 5:25...přání. Šalomoun dal Chíramovi na oplátku 20 000 korů pšenice jako stravu pro jeho dvůr a 20 000 batů...
2. Letopisů 2:9...a podivuhodný. Tvým dřevorubcům dodám 20 000 korů drcené pšenice, 20 000 korů ječmene, 20 000 batů vína...
2. Letopisů 27:5...roku museli odvést 100 talentů stříbra, 10 000 korů pšenice a 10 000 korů ječmene. Totéž mu odváděli i...
Ezdráš 7:22...vykonáno, a to do 100 talentů stříbra, 100 korů pšenice, 100 batů vína, 100 batů oleje a soli bez...
Ezechiel 45:14...(měřeno batem) bude desetina batu z každého koru (jako deset batů tvoří chomer, tak také deset batů...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |