Kopyto

Hledám varianty 'kopyto' [ kopyty (3) kopyto (8) kopyta (4) kopyt (2) ]. Nalezeno 17 veršù.
Exodus 10:26...Náš dobytek půjde s námi - nezůstane tu ani kopyto. Budeme z nich brát, co bude potřeba ke službě...
Leviticus 11:4...jíst ty, kteří jsou jen přežvýkavci nebo jen sudokopytníci. Velbloud sice přežvykuje, ale nemá rozdělené...
Leviticus 11:5... Daman sice přežvykuje, ale nemá rozdělené kopyto - je tedy pro vás nečistý. Zajíc sice přežvykuje,...
Leviticus 11:6... Zajíc sice přežvykuje, ale nemá rozdělené kopyto - je tedy pro vás nečistý. Prase sice rozdělené...
Leviticus 11:7...je tedy pro vás nečistý. Prase sice rozdělené kopyto, ale nepřežvykuje - je tedy pro vás nečisté. Jejich...
Leviticus 11:26...svůj oděv a bude nečistý do večera. Každý kopytník, který nemá rozdělené kopyto a který nepřežvykuje,...
Deuteronomium 14:7...jíst ty, kteří jsou jen přežvýkavci nebo jen sudokopytníci. Velbloud, zajíc a daman sice přežvykují, ale...
Deuteronomium 14:8...tedy pro vás nečistí. Vepř sice rozdělené kopyto, ale nepřežvykuje - bude tedy pro vás nečistý....
Soudců 5:22...potoka Kíšonu. Šíje silných pošlapej! Jaký dusot kopyt koní, prudký, prudký hřebců trysk! "Proklejte Meroz,"...
Job 39:21...ržání bázeň nahání! Rozjařen silou divoce hrabe kopyty, vyrazit zbraním naproti. Směje se strachu,...
Žalmy 69:32...potěší víc než býk, více než dobytek s rohykopyty! Ponížení se rozveselí, to uvidí - vám, kdo...
Izaiáš 5:28... Jejich šípy jsou ostré a všechny luky napjatékopyta jejich koní jako křemen a jejich kola jako vichřice....
Jeremiáš 47:3... všichni obyvatelé země spustí křik před dusotem kopyt koní, před lomozem jejich vozů, před rachotem jejich...
Ezechiel 1:7... Nohy měly rovné, ale chodidla měly jako býčí kopyta, třpytící se jako vyleštěný bronz. Ze všech čtyř...
Ezechiel 26:11...tvých bran, jako se táhne do poraženého městaKopyty svých koní zdupá všechny tvé ulice. Vyvraždí tvůj...
Ezechiel 32:13...nerozčeří noha člověka, nezkalí je ani zvířecí kopyta. Tehdy ty jejich vody ustálím a nechám je plynout...
Micheáš 4:13...sionská, vždyť ti dám roh ze železa a z bronzu kopyta! Rozdrtíš mnohé národy, zasvětíš Hospodinu jejich...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |