Kopá

Hledám varianty 'kopá' [ kopou (1) kopeš (1) kopat (2) kopali (4) kopal (3) kopají (1) kopá (2) ]. Nalezeno 14 veršù.
Genesis 26:18...v gerarském údolí a tam bydlel. Izák pak znovu kopal studnice vody vykopané za dnů jeho otce Abrahama,...
Genesis 26:19...dal jeho otec. Izákovi služebníci v tom údolí kopali a našli studnici pramenité vody. Gerarští pastýři se...
Genesis 26:32...služebníci a pověděli mu o studni, kterou kopali: "Našli jsme vodu!" Nazval ji tedy Šibea, Přísaha, a...
Exodus 7:24...to nevzal k srdci. Všichni Egypťané ale museli kopat kolem Nilu, aby našli pitnou vodu. Nilskou vodu totiž...
Numeri 21:18..."Tryskej, studnice! Prozpěvujte o : Vůdcové kopali studnici, přední z lidu ji hloubili žezlem a svými...
2. Královská 19:24... dosáh jsem na vrcholy, do lesů a do hvozdůKopal jsem a vypil vodu cizincům, nohama jsem rozdupal...
Žalmy 7:16... jenž těhotný trápením zrodí lež! Ten jámu kopal, ji vyhloubil, spadl do pasti, kterou nastražil....
Žalmy 35:7... svoji síť nastražili, bez důvodu pro jámu kopali. Neštěstí na přijde znenadání, síť, kterou...
Žalmy 119:85... pronásledovatele odsoudíš? Pyšní mi jámy kopají, ti na tvůj Zákon vůbec nehledí. Věrné jsou všechny...
Přísloví 26:27... přece pak veřejně bývá odhalena. Kdo jámu kopá, sám do padá; kdo valí balvan, toho zavalí....
Kazatel 10:8...koních a velmože jít pěšky jako otroky. Kdo jámu kopá, ten do padá, kdo boří zeď, toho uštkne had. Kdo...
Jeremiáš 18:20...odpůrců! To se odplácet dobro zlem, že na  kopou jámu? Pamatuj, jak jsem se stavěl před tebe a...
Lukáš 16:3...si řekl: ‚Co budu dělat, můj pán propustíKopat nemohu, žebrat se stydím... vím, co udělám, aby ...
Skutky 26:14...‚Saule, Saule, proč pronásleduješ? Marně kopeš proti bodcům!' Zeptal jsem se: ‚Kdo jsi, Pane?' a on...

Slova obsahující kopá: kopá (2) nevykopávají (1) okopám (1) prokopávat (1) vykopána (1) vykopáni (1) vykopávají (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |