Konkubínami

Hledám varianty 'konkubínami' [ konkubíny (3) konkubínu (1) konkubínou (1) konkubínami (5) konkubínám (1) konkubín (8) ]. Nalezeno 17 veršù.
2. Samuel 3:7...domě stále silnější postavení. Saul míval konkubínu jménem Ricpa, dcera Ajova. Saulův syn Iš-bošet...
2. Samuel 5:13...přišel z Hebronu, vzal si v Jeruzalémě další konkubíny a manželky, a tak se Davidovi narodili další...
2. Samuel 15:16...celým svým dvorem. Zanechal tam jen deset konkubín, aby se staraly o dům. Když král s celým tím...
2. Samuel 16:21... co máme dělat." Achitofel mu odpověděl: "Spikonkubínami svého otce, které tu nechal, aby se staraly o...
2. Samuel 16:22...a Abšalom před zraky všeho Izraele spalkonkubínami svého otce. Radit se s Achitofelem, který byl...
2. Samuel 19:6...dnes tobě, tvým synům a dcerám, tvým manželkámkonkubínám zachránili život. Miluješ ty, kdo nenávidí, a...
2. Samuel 20:3...přišel do svého paláce, vzal těch deset konkubín, které tam předtím nechal, aby se staraly o dům, a...
1. Královská 11:3... Měl sedm set urozených manželek a tři sta konkubín. A jeho ženy mu odvrátily srdce. Když zestárl,...
1. Letopisů 3:9...ještě jejich sestru Támar a další syny od svých konkubín. Šalomoun měl syna Rechoboáma, ten měl syna Abiáše...
2. Letopisů 11:21...Maaku více než všechny ostatní manželkykonkubíny (manželek měl osmnáct, konkubín šedesát a zplodil...
Ester 2:14...pod dohled královského eunucha Šaašgaze, strážce konkubín. Ke králi nevcházela, ledaže by si ji král...
Kazatel 2:8...zpěvačky, lidských rozkoší jsem užil s množstvím konkubín. Stal jsem se slovutným a předčil jsem všechny,...
Píseň 6:8...spánky tvé. Byť na šedesát bylo královenkonkubín osmdesát a panen bezpočtu, jediná je však...
Píseň 6:9...na ni pohlédnou, dívky blahořečí, královnykonkubíny chválu vzdávají: Kdopak to září jako jitřenka?...
Daniel 5:2...z nich bude pít se svými velmoži, manželkamikonkubínami!" A tak přinesli ty zlaté nádoby odnesené z...
Daniel 5:3...Jeruzalémě a král se svými velmoži, manželkamikonkubínami z nich pil. Popíjeli víno a oslavovali bohy ze...
Daniel 5:23...jsi z nich se svými velmoži, manželkamikonkubínami. Oslavoval jsi bohy ze stříbra, zlata, bronzu,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |