Konejší

Hledám varianty 'konejší' [ konejší (2) ]. Nalezeny 2 verše.
Žalmy 23:4... neboť ty se mnou jsi: tvůj prut a tvá hůl  konejší. Před zraky protivníků stůl mi prostíráš, hlavu mi...
Izaiáš 66:13...klíně budete laskáni. Jako když matka své dítě konejší, tak vás potěším - v Jeruzalémě dojdete útěchy....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |