Konající

Hledám varianty 'konající' [ konajících (1) konající (3) ]. Nalezeny 4 verše.
Exodus 15:11...ty - mohutný ve svatosti, úžasný ve chvaláchkonající divy? Napřáhls pravici, země je pohltila...
1. Letopisů 23:24...vůdcové, jednotlivě zaznamenaní ve výčtu jmenkonající dílo služby Hospodinova domu od dvacetiletých výše...
Nehemiáš 11:12... správce Božího chrámu. Dále 822 jejich bratříkonajících službu v chrámu. Dále Adajáš, syn Jerochamův,...
Nehemiáš 13:10...pro levity, takže se všichni levité i zpěváci konající bohoslužbu uchýlili ke svým polím. Vytkl jsem to...

Slova obsahující konající: konající (3) konajících (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |