Končíme

Hledám varianty 'končíme' [ končíte (1) končíme (1) končili (1) končil (1) končí (10) ]. Nalezeno 14 veršù.
1. Samuel 15:32...zvolna vykročil. "Snad to smrtelné utrpení končí," říkal si. Samuel tehdy prohlásil: "Za to, že tvůj...
1. Královská 1:41...to Adoniáš i všichni jeho hosté. Právě když končili hostinu, Joáb uslyšel zvuk beraního rohu. "Co je to...
Nehemiáš 3:21...vchodu do Eliašibova domu po místo, kde dům končil. Za ním opravovali kněží z blízkého okolí...
Job 31:41...pšenice a plevel místo ječmene!" Zde Jobova řeč končí. Ti tři muži přestali Jobovi odpovídat, protože...
Job 36:14...spoutáni řetězy. Uprostřed mládí proto zmírajíkončí svůj život mezi smilníky. Bůh zachraňuje ubohé jejich...
Žalmy 72:20... jeho slávy je plná celá zem! Amen! Amen! Zde končí modlitby Davida, syna Jišajova. Žalm Asafův. Ano,...
Žalmy 90:9...své. Naše dny míjejí v hněvu tvém, svá léta končíme s povzdechem. Celý náš život trvá sedmdesát let...
Přísloví 10:28...však budou zkráceny. Doufání spravedlivých končí radostí, naděje darebáků se vniveč obrátí....
Přísloví 12:26...najde i pro bližního cestu, cesta darebáků ale končí blouděním. Lenoch si žádný úlovek neupeče, píle je...
Kazatel 7:8... úplatek kazí srdce člověka. Lepší je, když něco končí, než když to začíná; lepší je trpělivý než ten, kdo...
Jeremiáš 48:47...ale Moábův osud změním, praví Hospodin." Zde končí soud nad Moábem. Toto praví Hospodin o Amoncích:...
Jeremiáš 51:64...z toho neštěstí, jež na něj dopustím.'" Zde končí slova Jeremiášova. Cidkiáš se stal králem v...
1. Korintským 7:31... to nepřehánějí. Svět, jak ho známe, totiž končí. Proto bych rád, abyste se nezatěžovali starostmi....
Galatským 3:3...Přišli jste o rozum? Začali jste Duchem, a teď končíte tělem? Tolik jste prožili - bylo to k ničemu, úplně...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |