Končí

Hledám varianty 'končí' [ končíte (1) končíme (1) končili (1) končil (1) končí (10) ]. Nalezeno 14 veršù.
1. Samuel 15:32...zvolna vykročil. "Snad to smrtelné utrpení končí," říkal si. Samuel tehdy prohlásil: "Za to, že tvůj...
1. Královská 1:41...to Adoniáš i všichni jeho hosté. Právě když končili hostinu, Joáb uslyšel zvuk beraního rohu. "Co je to...
Nehemiáš 3:21...vchodu do Eliašibova domu po místo, kde dům končil. Za ním opravovali kněží z blízkého okolí...
Job 31:41...pšenice a plevel místo ječmene!" Zde Jobova řeč končí. Ti tři muži přestali Jobovi odpovídat, protože...
Job 36:14...spoutáni řetězy. Uprostřed mládí proto zmírajíkončí svůj život mezi smilníky. Bůh zachraňuje ubohé jejich...
Žalmy 72:20... jeho slávy je plná celá zem! Amen! Amen! Zde končí modlitby Davida, syna Jišajova. Žalm Asafův. Ano,...
Žalmy 90:9...své. Naše dny míjejí v hněvu tvém, svá léta končíme s povzdechem. Celý náš život trvá sedmdesát let...
Přísloví 10:28...však budou zkráceny. Doufání spravedlivých končí radostí, naděje darebáků se vniveč obrátí....
Přísloví 12:26...najde i pro bližního cestu, cesta darebáků ale končí blouděním. Lenoch si žádný úlovek neupeče, píle je...
Kazatel 7:8... úplatek kazí srdce člověka. Lepší je, když něco končí, než když to začíná; lepší je trpělivý než ten, kdo...
Jeremiáš 48:47...ale Moábův osud změním, praví Hospodin." Zde končí soud nad Moábem. Toto praví Hospodin o Amoncích:...
Jeremiáš 51:64...z toho neštěstí, jež na něj dopustím.'" Zde končí slova Jeremiášova. Cidkiáš se stal králem v...
1. Korintským 7:31... to nepřehánějí. Svět, jak ho známe, totiž končí. Proto bych rád, abyste se nezatěžovali starostmi....
Galatským 3:3...Přišli jste o rozum? Začali jste Duchem, a teď končíte tělem? Tolik jste prožili - bylo to k ničemu, úplně...

Slova obsahující končí: dokončí (6) dokončíš (1) končí (10) končíme (1) končíte (1) nedokončí (1) nekončí (7) neskončí (7) neskončím (2) skončí (22) skončím (2) skončíš (1) skončíte (1) ukončí (2) ukončím (1) ukončíš (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |