Konáním

Hledám varianty 'konáním' [ konáním (1) konání (9) ]. Nalezeno 10 veršù.
Genesis 18:19...budoucí rodině, zachovávají Hospodinovu cestu konáním spravedlnosti a práva, aby Hospodin Abrahamovi...
Exodus 28:35...celém spodním lemu pláště. To bude mít Áron při konání služby na sobě. Kdykoli bude vstupovat do svatyně...
Exodus 31:10...roucha kněze Árona, roucha jeho synů ke konání kněžské služby, olej pomazání a vonné kadidlo pro...
Exodus 35:19... svatá roucha kněze Árona i roucha jeho synů ke konání kněžské služby." Nato se celá izraelská obec od...
Exodus 38:8...vyrobil ze zrcadel žen shromážděných ke konání služby u vchodu do Stanu setkávání. Postavil také...
Exodus 39:41... svatá roucha kněze Árona i roucha jeho synů ke konání kněžské služby. Synové Izraele udělali všechnu práci...
Leviticus 8:15...krve vylil k patě oltáře. Tak jej posvětil ke konání obřadů smíření. Mojžíš vzal také všechen tuk, který...
1. Letopisů 28:13...svatých věcí, pro kněžské a levitské oddíly, pro konání veškeré služby Hospodinova domu, pro všechno náčiní...
Žalmy 36:4...k nenávist. Jeho ústa mluví lstivě a ničemněkonání dobra přestal rozumět. I na svém lůžku podlost...
1. Korintským 12:10... jinému dary uzdravování v tomtéž Duchu, jinému konání zázraků, jinému proroctví, jinému rozlišování duchů,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |