Komorníky

Hledám varianty 'komorníky' [ komorníky (2) komorníkům (1) komorníka (3) komorník (2) komorníci (1) ]. Nalezeno 9 veršù.
1. Samuel 8:15...i vaše vinice zdaní desátkem a ten rozdá svým komorníkům a dvořanům. Vezme si vaše služebníky i vaše...
1. Královská 22:9...Jošafat. Izraelský král tedy zavolal jednoho komorníka a rozkázal: "Rychle, Michajáše, syna Jimlova!"...
2. Královská 9:32..."Kdo je se mnou? Kdo?" Vyhlédli dva nebo tři komorníci. "Shoďte ji dolů," zavolal, a tak ji shodili....
2. Královská 24:12...matkou, svými služebníky, svými veliteli a svými komorníky babylonskému králi vzdal. Babylonský král ho tedy...
2. Královská 24:15...spolu s královnou matkou, s jeho ženamikomorníky a s mocnými země. Ty všechny odvedl z Jeruzaléma...
2. Letopisů 18:8...Jošafat. Izraelský král tedy zavolal jednoho komorníka a rozkázal: "Rychle, Michajáše, syna Jimlova!"...
Daniel 1:11...vám připravil o hlavu!" Daniel pak tedy požádal komorníka, kterého Danielovi, Chananiášovi, Mišaelovi a...
Daniel 1:14... a ráčíš s námi naložit podle toho, co uvidíš." Komorník jim tedy vyhověl a na deset dní to s nimi zkusil....
Daniel 1:16...mladíci, kteří jedli z královského stoluKomorník tedy odnášel jejich vybrané pokrmy i víno, které...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |