Komořího

Hledám varianty 'komořího' [ komořími (1) komořího (8) komoří (17) ]. Nalezeno 26 veršù.
2. Královská 18:17...velitele, nejvyššího správce a nejvyššího komořího s mocným vojskem. Vytáhli a zamířili k Jeruzalému,...
2. Královská 18:19...Šebna a kancléř Joach, syn Asafův. Nejvyšší komoří k nim promluvil: "Vyřiďte Ezechiášovi: Tak praví...
2. Královská 18:26... syn Chilkiášův, Šebna a Joach nejvyššího komořího požádali: "Mluv prosím ke svým služebníkům...
2. Královská 18:27...hebrejsky. Lid na hradbách to slyší." Nejvyšší komoří jim odpověděl: "Copak můj pán s těmito slovy...
2. Královská 18:28...a pít svou moč tak jako vy!" Pak se nejvyšší komoří postavil a začal hlasitě volat v hebrejštině:...
2. Královská 18:37...roztržená, a ohlásili mu, co říkal nejvyšší komoří. Když to král Ezechiáš uslyšel, roztrhl své roucho...
2. Královská 19:4... tvůj Bůh, slyšel, co všechno řekl nejvyšší komoří vyslaný svým pánem, asyrským králem, aby urážel...
2. Královská 19:8...ho nechám padnout mečem." Mezitím se nejvyšší komoří doslechl, že asyrský král opustil Lachiš. Stáhl se...
2. Královská 23:11...králové zasvětili slunci (byli poblíž místnosti komořího Netan-melecha ve sloupořadí), a spálil sluneční...
2. Královská 25:19...Cefaniáše a tři strážce prahu. Ve městě zajal komořího, který velel vojákům, a pět členů královské rady....
1. Letopisů 28:1...všeho majetku a stád krále i jeho synů spolukomořími, s hrdiny a se všemi bojovníky do Jeruzaléma....
Izaiáš 36:2...Jeruzaléma ke králi Ezechiášovi svého nejvyššího komořího s mocným vojskem. Když se postavil u strouhy...
Izaiáš 36:4...Šebna a kancléř Joach, syn Asafův. Nejvyšší komoří k nim promluvil: "Vyřiďte Ezechiášovi: Tak praví...
Izaiáš 36:11...a znič ji!'" Eliakim, Šebna a Joach nejvyššího komořího požádali: "Mluv prosím ke svým služebníkům...
Izaiáš 36:12...hebrejsky. Lid na hradbách to slyší." Nejvyšší komoří jim odpověděl: "Copak můj pán s těmito slovy...
Izaiáš 36:13...a pít svou moč tak jako vy!" Pak se nejvyšší komoří postavil a začal hlasitě křičet v hebrejštině:...
Izaiáš 36:22...roztržená, a ohlásili mu, co říkal nejvyšší komoří. Když to král Ezechiáš uslyšel, roztrhl své roucho...
Izaiáš 37:4...by Hospodin, tvůj Bůh, slyšel, co řekl nejvyšší komoří vyslaný svým pánem, asyrským králem, aby urážel...
Izaiáš 37:8...ho nechám padnout mečem." Mezitím se nejvyšší komoří doslechl, že asyrský král opustil Lachiš. Stáhl se...
Jeremiáš 52:25...Cefaniáše a tři strážce prahu. Ve městě zajal komořího, který velel vojákům, a sedm členů královské rady....
Skutky 8:27...cestu a hle, narazil na jednoho Etiopana. Byl to komoří etiopské královny Kandaky, který spravoval všechny...
Skutky 8:34...jeho rod? Vždyť byl na zemi připraven o život." Komoří se Filipa zeptal: "Prosím , o kom to prorok mluví?...
Skutky 8:36... [37] A jak jeli, cesta vedla kolem nějaké vodyKomoří zvolal: "Pohleď, voda - co brání, abych byl...
Skutky 8:38...pokřtěn?" a nechal zastavit vůz. Oba, Filipkomoří, sestoupili do vody a Filip ho pokřtil. Když...
Skutky 8:39...z vody, Hospodinův Duch uchvátil Filipakomoří ho nespatřil; jel tedy svou cestou a radoval se....
Skutky 12:20...svorně vypravili, a když si získali královského komořího Blasta, žádali o smír (jejich kraj byl totiž...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |