Kom

Hledám pøesnì 'kom'. Nalezeno 11 veršù. Další varianty: kým (13) komu (67) kom (12) koho (91) kdo (2506)
Genesis 41:38...probíral se svými služebníky: "Cožpak najdeme koho, v kom by byl Boží Duch jako v něm?" Farao tedy...
Soudců 7:4... Zaveď je dolů k vodě a tam ti je protříbím. O kom řeknu: ‚Půjde s tebou,' ten s tebou půjde. O kom řeknu:...
1. Královská 14:13...pohřbívat. On bude z Jeroboámova domu jedinýkdo bude pochován v hrobě, neboť je jediný, na kom Hospodin...
Ezechiel 23:7...asyrských synů. Poskvrnila se s každým, po kom zatoužila, se všemi jejich hnusnými modlami. Nepřestala...
Ezechiel 38:17... Tak praví Panovník Hospodin: Ano, jsi to ty, o kom jsem mluvil v dávných dnech skrze své služebníky,...
Jan 13:22...se začali rozhlížet jeden po druhém, netušíce, o kom to mluví. Jeden z jeho učedníků, ten, kterého Ježíš...
Jan 13:24...boku. Šimon Petr mu naznačil, se zeptá, o kom to mluvil. Objal ho tedy a zeptal se: "Pane, kdo to...
Skutky 8:34...jeho rod? Vždyť byl na zemi připraven o život." Komoří se Filipa zeptal: "Prosím , o kom to prorok mluví?...
Židům 6:13...totiž Bůh dával zaslíbení Abrahamovi, neměl, při kom větším by přísahal, a tak přísahal sám při sobě: "Jistě...
Židům 7:8...tedy přijímají desátky smrtelní lidé, ale tam kdo, o kom se tvrdí, že žije. Dalo by se dokonce říci, že...
Židům 7:13...ovšem nutně nastává i změna Zákona. Ten, o kom se tu mluví, přece patří k jinému pokolení, z něhož...

Slova obsahující kom: kom (12) komára (1) komáry (4) komáři (3) komína (1) komnat (4) komnatu (1) komnaty (5) komolí (1) komor (8) komorách (1) komorám (1) komorami (2) komorníci (1) komorník (2) komorníka (3) komorníkům (1) komorníky (2) komoru (2) komory (13) komoře (1) komoří (17) komořího (8) komořími (1) komu (67) komukoli (5) komůrce (1) komůrkách (1) lakomce (2) lakomci (1) lakomé (2) lakomě (2) lakomec (2) lakomství (1) lehkomyslně (1) lehkomyslní (1) někom (3) někomu (26) nezkomol (1) nikom (4) nikomu (55) skomíráme (1) skomírat (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |