Kolíkem

Hledám varianty 'kolíkem' [ kolíky (9) kolíků (2) kolíku (1) kolíkem (3) kolík (6) ]. Nalezeno 17 veršù.
Exodus 27:19...pro veškerou službu v Příbytku včetně všech jeho kolíků a všech kolíků nádvoří bude z bronzu." "Přikaž synům...
Exodus 35:18... jejich sloupy a patky, závěs pro bránu nádvoříkolíky Příbytku, kolíky nádvoří a jejich lana, bohoslužebná...
Exodus 38:20...hlavic i jejich příčky byly stříbrné. Všechny kolíky okolo Příbytku a nádvoří byly z bronzu. Toto je...
Exodus 38:31...kolem nádvoří, patky pro bránu nádvoří a všechny kolíky kolem Příbytku a kolem nádvoří. Z modré, purpurové...
Exodus 39:40...a patky, závěs do brány nádvoří, jeho lanakolíky, všechno náčiní ke službě v Příbytku, ve Stanu...
Numeri 3:37... Dále sloupy okolo nádvoří, jejich patkykolíky s jejich lany. Vepředu, na východě, tábořili před...
Numeri 4:32...patky, dále sloupy okolo nádvoří, jejich patkykolíky s jejich lany a veškerým jejich náčiním, a to se vší...
Deuteronomium 23:14...chodit na stranu. Ve své výstroji budeš mít kolík. Když si půjdeš ven ulevit, vyhrabeš jím důlek a...
Soudců 4:21...tvrdě usnul, Cheberova žena Jael vzala stanový kolík, sáhla pro kladivo, přikradla se k němu a vrazila mu...
Soudců 4:22...dovnitř - a hle, Sisera leží mrtev se stanovým kolíkem ve spánku! Toho dne Hospodin pokořil kanaánského...
Soudců 5:26...číši přinesla smetanu. Levou rukou sáhla po kolíku, pravicí po těžkém kladivu. Dala Siserovi ránu,...
Soudců 16:13... co mám na hlavě, vpletla do osnovy a utáhla kolíkem, byl bych slabý jako každý jiný." Když pak usnul,...
Soudců 16:14...na jeho hlavě, vpletla je do osnovy a utáhla kolíkem. Vtom na něj zavolala: "Samsone, Filištíni jdou na...
Izaiáš 33:20... jenž se nezboří. Nikdy se nevytrhnou jeho kolíky, z jeho provazů nepovolí ani jediný. Tam pro nás...
Izaiáš 54:2...rozestři; roztáhni také svoje lana a zatluč kolíky. Rozmůžeš se totiž doprava i doleva, národům budou...
Ezechiel 15:3...něco užitečného vyrobit? Udělají z něj aspoň kolík, na který se něco zavěsit? Hle - hází se do ohně...
Zachariáš 10:4...války. Z něj vzejde kámen úhelný, z něj stanový kolík, z něj bude luk do bitvy, z něj všichni vladaři....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |