Koláčem

Hledám varianty 'koláčem' [ koláčem (2) koláče (3) koláč (1) ]. Nalezeno 6 veršù.
Exodus 16:31...semeno koriandru, bílý, a chutnal jako medový koláč. Mojžíš řekl: "Hospodin přikázal toto: Naber toho...
2. Samuel 6:19...chleba, jedním datlovým a jedním rozinkovým koláčem. Všechen lid se pak rozešel, každý k sobě domů....
1. Královská 14:3...králem tohoto lidu. Vezmi s sebou deset chlebůkoláče a džbán medu a jdi za ním. On ti oznámí, co bude s...
1. Letopisů 16:3... každého bochníkem chleba, datlovým a rozinkovým koláčem. Určil také levity, kteří měli sloužit před...
Jeremiáš 7:18... otcové zapalují oheň a ženy zadělávají těsto na koláče pro Královnu nebes. Také přinášejí úlitby cizím...
Ozeáš 3:1...k cizím bohům a milují posvátné rozinkové koláče." Zaplatil jsem tedy za ni patnáct šekelů stříbra a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |