Koktavou

Hledám varianty 'koktavou' [ koktavých (1) koktavý (1) koktavou (1) ]. Nalezeny 3 verše.
Izaiáš 28:11...tak, tam a sem a sem a tam - bla bla bla!" Nužekoktavou řečí a cizím jazykem bude Bůh mluvit s tímto...
Izaiáš 32:4...pozorné. Srdce ustrašených nabude poznání, jazyk koktavých plynně a jasně promluví. Hlupák nebude nazýván...
Izaiáš 33:19...ten drzý lid, lid podivné řeči, jaká se neslyšíkoktavý jazyk, jejž nelze pochopit. Pohleď na Sion, to...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |