Kojenci

Hledám varianty 'kojenci' [ kojenců (2) kojenci (4) kojence (2) ]. Nalezeno 8 veršù.
Žalmy 8:3...Svou slávou jsi pokryl nebesa, chválou z úst kojenců a nemluvňat jsi proti nepřátelům sílu dokázal,...
Izaiáš 13:18...rozstřílejí mladíky, nebudou mít soucit anikojenci, neslitují se nad dětmi. Babylon, to věhlasné...
Jeremiáš 44:7...To chcete z Judy vyhladit muže, ženy, dětikojence, takže z vás nezůstane ani poslední zbytek? Proč ...
Pláč 2:11... jež padly na můj lid; nad tím, že děti, bakojenci klesají v městských ulicích. Svým matkám říkají:...
Pláč 4:4...k svým dětem krutý tak jako pštrosi na pouštiKojenci na patro se lepí jazyk vyprahlý; o chleba prosí...
Joel 2:16... sezvěte starce, shromážděte děti i malé kojence. Ženich vyjde z ložnice a nevěsta ze svého...
Matouš 21:16... "Copak jste nikdy nečetli: ‚Z úst nemluvňátekkojenců sis připravil chválu'?" Potom je opustil a odešel z...
Židům 5:12...základní pravdy Božího slova. Jsou z vás kojenci - potřebujete mléko, a ne hutný pokrm. Kdokoli se...

Slova obsahující kojenci: kojenci (4) nespokojenci (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |