Koženém

Hledám varianty 'koženém' [ koženým (1) kožený (5) koženém (5) koženého (1) kožené (2) ]. Nalezeno 14 veršù.
Genesis 3:21...živých. Hospodin Bůh udělal Adamovi a jeho ženě kožený oděv a oblékl je. Hospodin Bůh si tehdy řekl: "Hle,...
Leviticus 13:48... vlněnou nebo lněnou tkaninu, kůži nebo cokoliv koženého a ta rána bude nazelenalá nebo narudlá, je to rána...
Leviticus 13:49...na oděvu, na kůži, na tkanině či na koženém předmětu - musí být ukázána knězi. Když kněz ránu...
Leviticus 13:51...znovu. Jestliže se po oděvu, tkanině nebo koženém předmětu šíří, je to rána zhoubného malomocenství -...
Leviticus 13:52...je tedy oděv, vlněná či lněná tkanina i jakýkoli kožený předmět napadený tou ranou spálen, neboť jde o...
Leviticus 13:53...a uvidí, že se po oděvu, tkanině nebo jakémkoli koženém předmětu nešíří, přikáže, aby napadenou věc vyprali...
Leviticus 13:57...odtrhne. Ukáže-li se rána na oděvu, tkanině či koženém předmětu znovu, je to bující malomocenství -...
Leviticus 13:58...- napadenou věc spálíš. Oděv, tkanina či kožený předmět, z něhož rána po vyprání zmizí, bude vyprán...
Leviticus 13:59...vlněném či lněném oděvu, na tkanině i jakémkoli koženém předmětu. Podle něj to bude prohlášeno za čisté,...
Leviticus 15:17...bude nečistý do večera. Každý oděv i všechno kožené, na čem se výron semene ocitne, budou vyprány vodou...
Numeri 31:20...zajatci. Očistěte také všechny oděvy, všechny kožené předměty, vše vyrobené z kozí srsti i každý předmět...
2. Královská 1:8...plášť z kožešiny," odpověděli, "a kolem boků kožený pás." "To je Eliáš Tišbejský!" řekl král. Poslal...
Matouš 3:4...Jan nosil oděv z velbloudí srsti, kolem boků měl kožený pás a jeho pokrmem byly kobylky a lesní med....
Marek 1:6...v řece Jordán. Jan byl oblečen velbloudí srstíkoženým pásem kolem boků, jedl kobylky a lesní med. Kázal:...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |