Koňských

Hledám varianty 'koňských' [ koňských (1) koňskou (2) koňské (2) koňská (1) ]. Nalezeno 6 veršù.
2. Královská 7:14...přece stejně čeká smrt." A tak vzali dvě koňská spřežení a král je vyslal za aramejským vojskem:...
2. Královská 11:16...Hospodinova chrámu.) Chopili se , a když vešla Koňskou bránou do královského paláce, zabili ji. Jojada...
2. Letopisů 23:15...chrámu.) Chopili se , a když prošla Koňskou bránou do královského paláce, zabili ji. Jojada...
Nehemiáš 3:28...velké předsunuté věži ke zdi Ofelu. Od Koňské brány vzhůru opravovali zeď kněží, každý naproti...
Jeremiáš 31:40...ta pohřebiště k potoku Kidron, k rohu Koňské brány na východě, to vše bude zasvěceno Hospodinu a...
Zachariáš 14:20...slavit Svátek stánků. V onen den bude na koňských zvoncích nápis: SVATÝ HOSPODINU. Hrnce v...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |