Kněžstvem

Hledám varianty 'kněžstvem' [ kněžstvo (3) kněžstvem (2) ]. Nalezeno 5 veršù.
1. Královská 12:32...obětoval telatům, která zhotovil, a ustanovil kněžstvo pro posvátné výšiny, které vystavěl. V patnáctý...
2. Královská 23:5...odnesl do Bet-elu. Skoncoval také s modlářským kněžstvem, které si ustanovili judští králové, aby po...
2. Letopisů 11:15...Hospodinovo kněžství a ustanovil si vlastní kněžstvo pro obětní výšiny, pro ty běsy a telata, jež...
1. Petr 2:5...kameny ve stavbě duchovního chrámu a svatým kněžstvem přinášejícím duchovní oběti přijatelné před Bohem...
1. Petr 2:9...údělem. Vy jste však vyvolený rod, královské kněžstvo, svatý národ, lid získaný do vlastnictví, abyste...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |