Kmentovým

Hledám varianty 'kmentovým' [ kmentovým (1) kmentovou (2) kmentové (4) ]. Nalezeno 7 veršù.
Genesis 41:42...prsten a navlékl ho na ruku Josefovi; oblékl mu kmentové roucho a na krk mu pověsil zlatý řetěz. Potom ho...
Exodus 28:39...dojdou zalíbení před Hospodinem. Utkáš rovněž kmentovou suknici, zhotovíš kmentový turban a vyšívanou...
Exodus 39:27...přikázal Mojžíšovi. Pro Árona a jeho syny utkali kmentové suknice, kmentový turban, ozdobné kmentové...
Exodus 39:28...kmentové suknice, kmentový turban, ozdobné kmentové pokrývky hlavy, plátěné spodky ze soukaného kmentu...
1. Letopisů 15:27...sedm býčků a sedm beranů. David byl oblečen kmentovým pláštěm stejně jako všichni levité nesoucí Truhlu...
2. Letopisů 3:14...stáli na nohou, tvářemi do síně. Zhotovil také kmentovou modro-purpurovo-karmínovou oponu a i na ni dal...
Přísloví 31:22...sníh, celá její domácnost po dvou oblecíchKmentové přikrývky sama ušije a obléká se šarlatem. Její...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |