Kmentem

Hledám varianty 'kmentem' [ kmentu (31) kmentové (4) kmentem (6) kment (7) ]. Nalezeno 46 veršù.
Genesis 41:42...prsten a navlékl ho na ruku Josefovi; oblékl mu kmentové roucho a na krk mu pověsil zlatý řetěz. Potom ho...
Exodus 25:4... bronz, modrou, purpurovou a šarlatovou látkukment, kozí srst, červeně barvené beraní kůže, odolné usně,...
Exodus 26:1...Příbytek pak zhotovíš z deseti pruhů soukaného kmentu a z modré, purpurové a šarlatové látky; necháš na ...
Exodus 26:31... purpurové a šarlatové látky a ze soukaného kmentu; uděláš ji s umně vetkanými cheruby. Zavěsíš ji na...
Exodus 26:36... purpurové a šarlatové látky a ze soukaného kmentu. K závěsu zhotovíš pět sloupů z akáciového dřeva a...
Exodus 27:9...straně bude ohraničeno zástěnami ze soukaného kmentu v délce 100 loket. Dvacet sloupů s dvaceti patkami...
Exodus 27:16... purpurové a šarlatové látky a ze soukaného kmentu, široký 20 loket, se čtyřmi sloupy a čtyřmi patkami....
Exodus 27:18...50 loket široké. Bude mít zástěnu ze soukaného kmentu 5 loket vysokou, s patkami z bronzu. Veškeré náčiní...
Exodus 28:5...zlato, modrou, purpurovou a šarlatovou látkukment. zhotoví umně tkaný efod ze zlata, z modré,...
Exodus 28:6... purpurové a šarlatové látky a ze soukaného kmentu. Na obou okrajích připojené ramenní díly,...
Exodus 28:8... purpurové a šarlatové látky a ze soukaného kmentu. Vezmi dva onyxové kameny a vyryj na jména synů...
Exodus 28:15... purpurové a šarlatové látky a ze soukaného kmentu. Bude čtvercový a dvojitý, na píď dlouhý a na píď...
Exodus 35:6... bronz, modrou, purpurovou a šarlatovou látkukment, kozí srst, červeně barvené beraní kůže, odolné usně,...
Exodus 35:23...měl modrou, purpurovou nebo šarlatovou látkukment, kozí srst, červeně barvené beraní kůže či odolné...
Exodus 35:25...utkaly: modrou, purpurovou a šarlatovou látkukment. Všechny ženy, které cítily nutkání, také zručně...
Exodus 35:35...modrých, purpurových a šarlatových látekkmentu po tkaní. Ovládají každé řemeslo a umí vymýšlet...
Exodus 36:8...pro Příbytek připravili deset pruhů ze soukaného kmentu a z modré, purpurové a šarlatové látky s umně...
Exodus 36:35... purpurové a šarlatové látky a ze soukaného kmentu; udělali ji s umně vetkanými cheruby. K udělali...
Exodus 36:37... purpurové a šarlatové látky a ze soukaného kmentu a k němu pět sloupů s háčky. Jejich hlavice a příčky...
Exodus 38:9... jižní straně nádvoří byly zástěny ze soukaného kmentu v délce 100 loket. Dvacet sloupů s dvaceti patkami...
Exodus 38:16... Všechny zástěny kolem nádvoří byly ze soukaného kmentu. Patky sloupů byly z bronzu, sloupové háčky a příčky...
Exodus 38:18... purpurové a šarlatové látky a ze soukaného kmentu. Byl dlouhý 20 loket a v celé šířce vysoký 5 loket,...
Exodus 38:23...vyšívání na modré, purpurové a šarlatové látcekmentu. Zlata použitého na veškeré dílo svatyně (šlo o...
Exodus 39:2... purpurové a šarlatové látky a ze soukaného kmentu. Vytepali zlaté plíšky a z nich nastříhali nitě, aby...
Exodus 39:3...do modré, purpurové a šarlatové látky a do kmentu. K oběma okrajům efodu připojili ramenní díly, aby...
Exodus 39:5... purpurové a šarlatové látky a ze soukaného kmentu, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Do zlatých...
Exodus 39:8... purpurové a šarlatové látky a ze soukaného kmentu. Náprsník byl čtvercový; udělali jej dvojitý, po...
Exodus 39:24... purpurové a šarlatové látky a ze soukaného kmentu. Prostřídali je zvonky z čistého zlata, jež...
Exodus 39:27...přikázal Mojžíšovi. Pro Árona a jeho syny utkali kmentové suknice, kmentový turban, ozdobné kmentové...
Exodus 39:28...Árona a jeho syny utkali kmentové suknicekmentový turban, ozdobné kmentové pokrývky hlavy, plátěné...
Exodus 39:29...soukaného kmentu a vyšívanou šerpu ze soukaného kmentu a z modré, purpurové a šarlatové látky, jak Hospodin...
1. Letopisů 4:21...Er, otec Lechy; Laada, otec Mareši a rodu tkalců kmentu v Bet-ašbeji, dále Jokim, obyvatelé Kozeby, dále...
2. Letopisů 2:13...železem, s kamením i dřevem, se šarlatem, modříkmentem i karmínem. Dokonale zná řezbářské umění a dovede...
2. Letopisů 5:12...Jedutunovi se svými syny a bratry stáli oblečeni kmentem východně od oltáře s činely, lyrami a citerami. Sto...
Ester 1:6...bílého a modrého, na stříbrných tyčích šňůramikmentu a purpuru vázaného, těch sloupů z bělostného mramoru...
Ester 8:15...a bílé, s velkou zlatou čelenkou a v hávukmentu a purpuru. Ve městě Súsách zavládlo bujaré veselí....
Přísloví 31:22...sníh, celá její domácnost po dvou oblecíchKmentové přikrývky sama ušije a obléká se šarlatem. Její...
Ezechiel 16:10...a obul sandály z jemné kůže, ověnčil jsem  kmentem a zahalil vzácným závojem. Ozdobil jsem šperky,...
Ezechiel 16:13... Zdobila ses zlatem a stříbrem, nosila šatykmentu, vzácných látek a výšivek a jedla pokrmy z jemné...
Ezechiel 27:7...slonoviny udělali palubu. Plachtu máš z pestrého kmentu z Egypta, slouží ti jako zástava, purpur a šarlat ...
Ezechiel 27:16...platí ti tyrkysem, purpurem, vyšívanými látkamikmentem, korály a rubíny. Juda a Izrael s tebou obchodují;...
Lukáš 16:19...jeden bohatý člověk, oblékal se do purpurukmentu a každého dne skvěle hodoval. Byl také jeden žebrák...
Zjevení 18:12...náklady zlata, stříbra, drahokamů a perelkmentu, purpuru, hedvábí a šarlatu; veškeré vonné dříví,...
Zjevení 18:16...a naříkat: "Běda, běda, město veliké, oblékané kmentem, purpurem a šarlatem, pokryté zlatem, drahokamy a...
Zjevení 19:8... a bylo dáno, aby si oblékla zářivě čistý kment." (A ten kment jsou spravedlivé činy svatých.) Tehdy...
Zjevení 19:14...vojska na bílých koních, oblečená bílým a čistým kmentem. Z jeho úst vycházel ostrý meč, aby jím bil národy....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |