Kmenového

Hledám varianty 'kmenového' [ kmenovými (1) kmenových (2) kmenoví (1) kmenového (1) kmenové (3) ]. Nalezeno 8 veršù.
Deuteronomium 29:9...dnes stojíte před Hospodinem, svým Bohem - vaši kmenoví náčelníci, vaši stařešinové a správcové, všichni...
Jozue 11:23...ji potom dal Izraeli za dědictví podle jejich kmenových podílů. Země tehdy odpočinula od válek. Toto...
Soudců 18:19...dělat domácího kněze pro jednoho muže, nebo kmenového kněze pro izraelský rod?" Kněze to upřímně...
Soudců 18:30...Geršoma, syna Mojžíšova, jim se svými syny dělal kmenové kněží do dne, kdy byli ze země vyhnáni. Tu modlu...
1. Královská 8:1...k sobě do Jeruzaléma všechny stařešiny Izraelekmenové náčelníky a vůdce izraelských rodů, aby přenesli...
2. Letopisů 5:2...do Jeruzaléma všechny stařešiny Izraelekmenové náčelníky a vůdce izraelských rodů, aby přenesli...
Ezechiel 45:7...hranice po východní sousedit vždy s jednímkmenových podílů. Toto území bude v Izraeli jeho...
Ezechiel 48:21... k západní hranici. Obě tato území sousedícíkmenovými podíly budou patřit vládci a uprostřed nich bude...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |