Klopýtnout

Hledám varianty 'klopýtnout' [ klopýtnout (2) klopýtnou (3) klopýtne (1) klopýtli (2) ]. Nalezeno 8 veršù.
Žalmy 66:9...naši duši zachoval při životě, našim nohám nedal klopýtnout! Ano, prověřil jsi nás, Bože, tříbil jsi nás jak...
Žalmy 121:3...přichází, jenž nebe i zemi učinil! On nedá klopýtnout noze tvé, tvůj ochránce jistě nedříme. Jistěže...
Přísloví 4:19...rozední. Cesta darebáků však tone ve tmách, o co klopýtnou, nikdy netuší. Na slova dej pozor, synu, k mým...
Jeremiáš 6:21..."Hle, kladu tomuto lidu překážky, o které klopýtnou rodiče i děti, zahynou přátelé i sousedi." Tak...
Jeremiáš 18:15... pálí kadidlo marnostem! Na svých cestách klopýtli, na stezkách odvěkých, a odešli jinou pěšinou,...
Jeremiáš 46:12...tvém zahanbení, tvůj nářek zemi naplní. Hrdinové klopýtnou jedni přes druhé, padnou všichni společně."...
Jeremiáš 50:32...tvůj den, čas, kdy se s tebou zúčtuje! Nadutec klopýtne a zhroutí se tak, že ho nikdo nezvedne. V jeho...
Římanům 11:11... a jejich záda sehni navždycky." Ptám se tedyKlopýtli snad Židé tak, aby nevstali? V žádném případě!...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |