Klidný

Hledám varianty 'klidný' [ klidným (1) klidný (7) klidnou (1) klidní (2) klidné (2) klidná (1) ]. Nalezeno 14 veršù.
Genesis 43:23...to stříbro dal do vaků!" On však řekl: "Buďte klidní, nebojte se. Ten poklad vám dal do vaků váš Bůh, Bůh...
Soudců 6:23...tváří v tvář uviděl Hospodinova anděla!" "Buď klidný," řekl mu Hospodin. "Neboj se, nezemřeš." Gedeon tam...
Soudců 18:27...výtvor i jeho kněze a přitáhli na Laiš, na ten klidný a bezstarostný lid. Pobili je ostřím meče a město...
2. Královská 4:23.... "Není přece novoluní ani sobota." "Buď klidný," řekla mu. Osedlala oslici a svému mládenci řekla:...
1. Letopisů 4:40...vydatné a dobré pastviny a prostranný, tichýklidný kraj. Jeho předchozí obyvatelé byli potomci Chamovi....
Job 11:18...se rozzáří, i tma se promění v svítání. Buď klidný, vždyť je tu naděje - rozhlédneš se kolem a v klidu...
Žalmy 23:2... Na zelených loukách mi dává spočinout, ke klidným vodám přivádí, mou duši obnovuje, po stezkách...
Kazatel 9:17...a jeho slova nikdo neslyší. Lepší je slyšet klidná slova moudrých než povyk vládce hlupáků. Moudrost je...
Izaiáš 7:4...u silnice k Valchářovu poli, a řekneš mu: Zůstaň klidný, neboj se! Nenech se děsit těmi dvěma doutnajícími...
Izaiáš 33:20...našich slavností! Tvé oči Jeruzalém uvidí, to klidné obydlí, stan, jenž se nezboří. Nikdy se...
Ezechiel 16:49...byla vina tvé sestry Sodomy: pýcha, sytostklidné pohodlí, které užívala se svými dcerami, aniž...
Skutky 20:10...jej; potom ho vzal do náruče a řekl: "Buďte klidní, je v něm život!" Pak vystoupil nahoru, lámal chléb...
Skutky 24:10...spravuješ již řadu let, a tak se budu hájitklidnou myslí. Jak si můžeš ověřit, v Jeruzalémě, kam jsem...
1. Timoteus 2:2...za všechny vysoko postavené, abychom mohli vést klidný a pokojný život ve vší zbožnosti a počestnosti. Tak...

Slova obsahující klidný: klidný (7) klidným (1) poklidný (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |