Klesali

Hledám varianty 'klesali' [ klesat (1) klesám (3) klesali (2) klesají (6) klesá (7) ]. Nalezeno 19 veršù.
Deuteronomium 28:43...středu bude přerůstat výš a výš a ty budeš klesat níž a níž. On bude půjčovat tobě, a ne ty jemu; on...
Jozue 15:10...svahu hory Jearim (což je Kesalon), dále klesá k Bet-šemeši a prochází Timnou. Potom hranice míří k...
Jozue 16:7...a míjí ho východně od Janoachu. Za Janoachem klesá k Atarotu a Naaratu, dotýká se Jericha a vybíhá k...
Jozue 18:16...k vodnímu prameni Neftoach. Hranice potom klesá k úpatí hory stojící před údolím Ben-hinom, na...
Jozue 18:18...Bohana, vede ke srázu severně od Bet-aravy, kde klesá do Aravy. Dále pokračuje přes severní svah Bet-chogly...
Žalmy 10:10...K zemi se hroutí chudák zdrcený, pod jejich mocí klesá bezbranný, v srdci si myslí: "Bůh zapomenul,...
Žalmy 20:9... nám je nadějí náš Bůh - jméno Hospodin! Oni klesají a hroutí se, my však stojíme pevně a nehnutě....
Žalmy 44:26...na naši bídu, na útlak náš? Do prachu naše duše klesají, naše těla leží na zemi. Povstaň a pomoz nám - ...
Žalmy 69:3... pomoz mi, voda po krk sahá mi! Hluboko klesám do bahna beze dna, kolem vodní hlubina - ta...
Žalmy 88:5...k hrobu nachýlil. patřím k těm, kdo do jámy klesají, jsem jako bojovník síly zbavený! Zanechali mezi...
Žalmy 106:43... oni ho ale vědomě dráždili - ve své špatnosti klesali stále níž! On ale viděl jejich tíseň, kdykoli...
Žalmy 107:12...pohrdli. Proto jim zkrušil srdce útrapamiklesali a nebylo pomoci. Volali k Hospodinu tehdy v ...
Žalmy 142:4...svoje starosti, své trápení mu svěřuji. Na duchu klesám slabostí, ty ale o stezce víš! Na cestě, kterou...
Žalmy 143:4...v temnotě tak jako dávno zemřelé. Na duchu klesám slabostí, srdce mám plné zděšení. Vzpomínám na dny,...
Žalmy 145:14... je laskavý. Hospodin podpírá všechny, kdo klesají, pozvedá všechny, kdo jsou sklíčení. Oči všech k...
Pláč 2:11...padly na můj lid; nad tím, že děti, ba i kojenci klesají v městských ulicích. Svým matkám říkají: "Kde je...
Pláč 3:20...byliny. Když o tom stále přemýšlím, duše klesá níž a níž. Toto však k srdci beru si, toto je mojí...
Ozeáš 14:10...po nich kráčejí; vzbouřenci však na nich klesají. Slovo Hospodinovo, které dostal Joel, syn...
Lukáš 19:37...se blížil k hřebeni Olivetské hory, odkud cesta klesá dolů, začalo celé množství učedníků hlasitě a...

Slova obsahující klesali: klesali (2) neklesali (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |