Kleknou

Hledám varianty 'kleknou' [ kleknou (1) klekněme (1) kleklo (1) klekli (1) ]. Nalezeny 4 verše.
Soudců 7:5...vodu jako pes, odděl od těch, kdo si k pití kleknou." Tři sta mužů chlemtalo vodu z ruky a všichni...
Soudců 7:6...vodu z ruky a všichni ostatní si k pití klekli. Hospodin řekl Gedeonovi: "S těmi třemi sty muži,...
Žalmy 95:6...ním padněme, Hospodin je náš Tvůrce, před ním klekněme! On je náš Bůh, my lid, jejž on pase, ovce, o...
Filipským 2:10...každé jméno mu daroval, aby před jménem Ježíš kleklo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí a každý...

Slova obsahující kleknou: kleknou (1) pokleknou (1) pokleknout (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |