Kleštěmi

Hledám varianty 'kleštěmi' [ kleštěmi (2) kleště (4) ]. Nalezeno 6 veršù.
Exodus 25:38...dopředu. Ke svícnu zhotovíš z čistého zlata také kleště a pánvice na oharky. Svícen bude spolu se vším tímto...
Exodus 37:23...zhotovil z čistého zlata také sedm kahanůkleště a pánvice na oharky. Svícen spolu se vším tímto...
Numeri 4:9... přikryjí svícen k svícení i s jeho kahanykleštěmi, pánvicemi na uhlí a veškerými nádobami na olej,...
1. Královská 7:49...nalevo před svatostánek, k nim květy, kahanykleště ze zlata, misky, kratiknoty, nádobky, pohárky a...
2. Letopisů 4:21...svatostánkem, jak náleží, k nim květy, kahanykleště ze zlata (bylo to nejčistší zlato), dále kratiknoty,...
Izaiáš 6:6...jeden ze serafů, v ruce žhavý uhlík vzatý kleštěmi z oltáře. Dotkl se mých úst a řekl: "Hle, tento...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |