Klasu

Hledám varianty 'klasu' [ klasy (16) klasů (7) klasu (1) klas (1) ]. Nalezeny 23 verše.
Genesis 41:5...jednom stéble vyrostlo sedm bohatých a pěkných klasů. Náhle za nimi vyrazilo sedm klasů hubených a...
Genesis 41:6...a pěkných klasů. Náhle za nimi vyrazilo sedm klasů hubených a sežehlých východním větrem a ty hubené...
Genesis 41:7...a sežehlých východním větrem a ty hubené klasy pohltily těch sedm bohatých a pěkných. Vtom se farao...
Genesis 41:22...jsem viděl, jak na jednom stéble vyrostlo sedm klasů, bohatých a pěkných. Náhle za nimi vyrazilo sedm...
Genesis 41:23... bohatých a pěkných. Náhle za nimi vyrazilo sedm klasů planých, hubených a sežehlých východním větrem a ty...
Genesis 41:24...a sežehlých východním větrem a ty hubené klasy pohltily těch sedm pěkných. Vyprávěl jsem to věštcům,...
Genesis 41:26...Sedm pěkných krav je sedm let, sedm pěkných klasů je rovněž sedm let - je to jeden a tentýž sen. Sedm...
Genesis 41:27...je sedm let, stejně jako těch sedm prázdných klasů sežehlých východním větrem. Je to sedm let hladu. Jak...
Exodus 9:31...(Len a ječmen byl potlučen, neboť ječmen měl klasy a len pučel. Pšenice a špalda ale potlučeny nebyly,...
Leviticus 2:14... přines k této oběti drcené zrní z čerstvých klasů pražených na ohni. Přidej k olej a polož na ni...
Deuteronomium 23:26... Půjdeš-li obilím svého bližního, můžeš trhat klasy, ale nesmíš na obilí svého bližního vztáhnout srp. ...
Růt 2:2...Noemi zeptala: "Mohla bych jít na pole sbírat klasy za někým, kdo mi to dovolí?" "Jdi, dcero,"...
Růt 2:16...mezi snopy, nebraňte . Naopak, vytahujte klasy ze snopů a nechávejte je pro ni. Jen sbírá,...
Job 24:24... sníženi budou a jako všichni sklizeni, jako klasy budou skoseni. Což to tak není? Kdo ze lži...
Žalmy 72:16...v zemi, dokonce na horských vrcholcích! jeho klasy jak Libanon se vlní, jeho města kvetou jak tráva...
Izaiáš 17:5...když se o žni sklízí obilí, když se shromažďují klasy v náručí; bude to, jako když se sbírají klasy v údolí...
Jeremiáš 9:21...leží jako hnůj na poli, jako za žencem padlé klasy, jež nikdo nesklidí." Tak praví Hospodin: " se...
Ozeáš 8:7...Samaří! Protože vítr zasévali, sklidí vichřiciKlasy zůstanou bez zrní, budou bez úrody, bez mouky. Pokud...
Zachariáš 9:17...zemi. Jaká krása! Jaká nádhera! Mládenci jako klasy plní sil, panny jak víno kypící! Žádejte od...
Matouš 12:1... Jeho učedníci dostali hlad, a tak začali trhat klasy a jíst. Když to uviděli farizeové, řekli mu: "Podívej...
Marek 2:23...obilím a jeho učedníci začali cestou trhat klasy. Farizeové mu řekli: "Podívej se! Jak to, že dělají,...
Marek 4:28...úrodu sama od sebe - nejdříve stéblo, potom klas a potom zralé obilí v klasu. A když úroda dozraje,...
Lukáš 6:1...že procházel obilným polem. Jeho učedníci trhali klasy, rukama je mnuli a jedli. Někteří z farizeů jim ale...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |