Klameme

Hledám varianty 'klameme' [ klamu (2) klamou (1) klamete (1) klameme (1) klame (2) klamat (6) klamali (1) klamal (2) klam (7) ]. Nalezeny 23 verše.
Soudců 16:13... Dalila pak Samsonovi vyčítala: " doteď jsi  klamal, říkal jsi mi lži! Pověz mi, čím bys mohl být...
2. Královská 18:29...Asýrie! Tak praví král: Nenechte se od Ezechiáše klamat. Z ruky vás vysvobodit nemůže! Nenechte se od...
2. Královská 19:10..."Vyřiďte judskému králi Ezechiášovi: Nedej se klamat svým Bohem, na něhož spoléháš. Říkáš si, že...
2. Letopisů 32:15...rukou vysvobodit vás? Nenechte se od Ezechiáše klamat a podvádět! Nevěřte mu! Žádný bůh žádného národa ani...
Job 13:9...Bohu? Dopadnete dobře, vás prozkoumá? Oklamete ho, jako klamete člověka? Budete-li někomu tajně...
Žalmy 5:10...záhuby, zející hrob je hrdlo jejich, nástroje klamu jejich jazyky. Odsuď je, Bože, na svoje plány ...
Přísloví 6:19...pospíchající páchat zlo, křivopřísežníka, který klam šíří, a rozsévače svárů mezi bratřími. Opatruj, synu,...
Přísloví 14:5...svědek nepromluví lživě, křivopřísežník ale šíří klam. Drzoun se po moudrosti nadarmo pídí, rozumnému je...
Přísloví 16:29...i dobré přátele. Násilníci i svoje druhy klamou, aby je zlákali na cestu nedobrou. Kdo mhouří oči,...
Přísloví 19:9...dosáhne. Křivopřísežník neujde trestu, kdo šíří klam, ten zahyne. Tupci nesluší žádný přepych, tím méně...
Přísloví 30:8...jsem žádal, neodpírej mi je, dokud nezemřuKlam a lživá slova ode mne vzdal, nedávej mi bohatství ani...
Izaiáš 36:14...Asýrie! Tak praví král: Nenechte se od Ezechiáše klamat. Nemůže vás vysvobodit! Nenechte se od Ezechiáše...
Izaiáš 37:10..."Vyřiďte judskému králi Ezechiášovi: Nedej se klamat svým Bohem, na něhož spoléháš. Říkáš si, že...
Jeremiáš 3:23...Ano, ten povyk na výšinách i horách je pouhý klam. Ano, v Hospodinu, našem Bohu, je pro Izrael záchrana!...
Jeremiáš 42:20...Vezměte na vědomí, že jsem vás dnes varovalKlamali jste totiž sami sebe, když jste posílali za...
Jeremiáš 49:16...mezi národy, mezi lidmi budeš v opovrženíKlame hrůza, kterou vzbuzuješ, a pýcha tvého srdce. V...
Abakuk 2:18... kterou někdo vytesal, odlitá socha, jež vyučuje klam? Ve vlastní dílo věří, kdo ji vytvořil, dělá si bůžky,...
Římanům 3:13...žádný." "Zející hrob je hrdlo jejich, nástroje klamu jejich jazyky. Hadí jed skrývají pod svými rty, hořké...
Efeským 5:6...a Božím království. Nikoho nenechte, aby vás klamal prázdnými řečmi, neboť kvůli těmto věcem přichází na...
2. Tesalonickým 2:10...moc, divy a zázraky. Všemi těmi hanebnostmi bude klamat ty, kdo míří do záhuby, protože nechtěli milovat...
Jakub 1:26... a přitom neumí zvládnout vlastní jazyk, ten klame sám sebe a jeho zbožnost je k ničemu. Čistá a ryzí...
1. Jan 1:8...hříchu. Říkáme-li, že žádný hřích nemámeklameme sami sebe a není v nás pravda. Když ale své hříchy...
1. Jan 2:27...vás učí všemu a je skutečné - není to žádný klam! Jak vás naučilo, zůstávejte v něm. Ano drazí,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |