Klíčem

Hledám varianty 'klíčem' [ klíčem (3) klíče (2) klíč (6) ]. Nalezeno 11 veršù.
Soudců 3:25...pokoje pořád nikdo neotvíral. Vzali tedy klíč, otevřeli - a hle, jejich pán leží na zemi mrtev!...
Žalmy 111:10...je svaté a hrůzu nahání, úcta k Hospodinu je klíčem k moudrosti! Všichni, kdo to plní, jsou velmi...
Přísloví 1:7...a jinotajům, rčením mudrců a jejich hádankámKlíčem k poznání je úcta k Hospodinu; moudrostí a poučením...
Přísloví 9:10...zmoudří, pouč spravedlivého a bude znalejšíKlíčem k moudrosti je úcta k Hospodinu, v poznání Svatého...
Izaiáš 22:22...Jeruzaléma a domu Judova. Na jeho rámě vložím klíč domu Davidova; když otevře, nikdo nezavře, a když...
Matouš 16:19...svou církev a brány pekel ji nepřemohou. Dám ti klíče nebeského království: cokoli svážeš na zemi, bude...
Lukáš 11:52... Běda vám znalcům Zákona, že jste vzali klíč k poznání! Sami jste nevešli a těm, kdo vcházeli, jste...
Zjevení 1:18...mrtvý, a hle, jsem živý na věky věků. mám klíče smrti i záhrobí. Zapiš tedy, co jsi viděl, co se děje...
Zjevení 3:7...piš: Toto říká ten Svatý a Pravý, který  klíč Davidův, který otvírá, a nikdo nezavře, a zavírá, a...
Zjevení 9:1...hvězdu, jež spadla z nebe na zem a byl dán klíč od bezedné propasti. Když tu bezednou propast otevřela...
Zjevení 20:1...anděla sestupujícího z nebe, který měl v ruce klíč od propasti a veliký řetěz. Ten se zmocnil draka, toho...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |