Klíč

Hledám varianty 'klíč' [ klíčem (3) klíče (2) klíč (6) ]. Nalezeno 11 veršù.
Soudců 3:25...pokoje pořád nikdo neotvíral. Vzali tedy klíč, otevřeli - a hle, jejich pán leží na zemi mrtev!...
Žalmy 111:10...je svaté a hrůzu nahání, úcta k Hospodinu je klíčem k moudrosti! Všichni, kdo to plní, jsou velmi...
Přísloví 1:7...a jinotajům, rčením mudrců a jejich hádankámKlíčem k poznání je úcta k Hospodinu; moudrostí a poučením...
Přísloví 9:10...zmoudří, pouč spravedlivého a bude znalejšíKlíčem k moudrosti je úcta k Hospodinu, v poznání Svatého...
Izaiáš 22:22...Jeruzaléma a domu Judova. Na jeho rámě vložím klíč domu Davidova; když otevře, nikdo nezavře, a když...
Matouš 16:19...svou církev a brány pekel ji nepřemohou. Dám ti klíče nebeského království: cokoli svážeš na zemi, bude...
Lukáš 11:52... Běda vám znalcům Zákona, že jste vzali klíč k poznání! Sami jste nevešli a těm, kdo vcházeli, jste...
Zjevení 1:18...mrtvý, a hle, jsem živý na věky věků. mám klíče smrti i záhrobí. Zapiš tedy, co jsi viděl, co se děje...
Zjevení 3:7...piš: Toto říká ten Svatý a Pravý, který  klíč Davidův, který otvírá, a nikdo nezavře, a zavírá, a...
Zjevení 9:1...hvězdu, jež spadla z nebe na zem a byl dán klíč od bezedné propasti. Když tu bezednou propast otevřela...
Zjevení 20:1...anděla sestupujícího z nebe, který měl v ruce klíč od propasti a veliký řetěz. Ten se zmocnil draka, toho...

Slova obsahující klíč: klíč (6) klíče (2) klíčem (3) klíčí (2) obklíčen (2) obklíčení (3) obklíčí (7) obklíčil (1) obklíčili (10) obklíčily (1) obklíčím (1) obklíčíte (1) sklíčená (4) sklíčené (3) sklíčení (1) sklíčenost (1) sklíčenou (1) sklíčený (2) sklíčených (1) sklíčeným (1) sklíčili (1) vzklíčí (1) vzklíčil (1) vzklíčit (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |