Keři

Hledám varianty 'keři' [ keřů (2) keři (4) keřem (1) keře (5) keř (3) ]. Nalezeno 14 veršù.
Genesis 21:15... voda v měchu došla, složila dítě pod jedním keřem a šla si sednout naproti, co by lukem dostřelil,...
Genesis 40:9...sen: "Hle, ve snu jsem před sebou viděl vinný keř a na něm tři výhonky. Na keři vyrazily pupeny, potom...
Genesis 40:10...sebou viděl vinný keř a na něm tři výhonky. Na keři vyrazily pupeny, potom květy a nakonec zralé hrozny....
Genesis 49:11...a jehož budou poslouchat národy. K vinnému keři přiváže oslíka, k ušlechtilé révě oslátko své. Ve víně...
Exodus 3:2...Oréb. Vtom se mu v ohnivém plameni z prostředku keře ukázal Hospodinův anděl. Mojžíš se podíval a hle, keř...
Exodus 3:3...viděl tu velikou podívanou - jak to, že ten keř neshoří!" Když Hospodin viděl, že se Mojžíš přichází...
Exodus 3:4...podívat, zavolal na něj Bůh z prostředku keře: "Mojžíši! Mojžíši!" "Zde jsem," odpověděl Mojžíš. Na...
Leviticus 23:40...stromů, palmové ratolesti, větve myrtových keřů a potočních vrb a po sedm dní se budete radovat před...
Deuteronomium 33:16...země a její plnosti! Přízeň Toho, jenž přebývákeři, na hlavě Josefově nechť spočine, na temeni vyvoleného...
Izaiáš 7:23...med a smetanu. V ten den každá vinice s tisícem keřů za tisíc stříbrných zaroste trním a bodláčím. Člověk...
Marek 12:26...v Knize Mojžíšově, jak k němu Bůh promluvilkeře: ‚ jsem Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův'? On...
Lukáš 20:37...to, že mrtví vstávají, ukázal Mojžíš u onoho keře, když Hospodina nazývá Bohem Abrahama, Bohem Izáka a...
Skutky 7:30...u hory Sinaj ukázal anděl v plameni hořícího keře. Mojžíš se tomu vidění podivil. Když se přiblížil, aby...
Skutky 7:35... když se mu prostřednictvím anděla ukázal v onom keři. Tento Mojžíš je vyvedl na svobodu a konal divy a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |