Kdosi

Hledám varianty 'kdosi' [ kohosi (2) kdosi (6) ]. Nalezeno 8 veršù.
Jozue 5:13...byl Jozue poblíž Jericha, pozvedl oči a hlekdosi před ním stojí s vytaseným mečem v ruce! Jozue šel k...
2. Královská 13:21...země vtrhli moábští nájezdníci. Izraelci právě kohosi pohřbívali, když vtom uviděli nájezdníky. Hodili ho...
Izaiáš 43:14... Svatý izraelský: Kvůli vám pošlu na Babylon kohosi a srazím všechny závory - z jásotu Chaldejců bude...
Ezechiel 1:26...safírovému trůnu a nahoře na tom trůnukdosi podobný člověku. Jakoby od jeho pasu vzhůru jsem...
Ezechiel 40:3...jako město. Přivedl tam a hle - v bráně stál kdosi napohled jako z bronzu, v ruce lněnou šňůru a měřicí...
Ezechiel 43:6...stál pořád vedle , uslyšel jsem, jak ke mně kdosi promlouvá z chrámu. "Synu člověčí," řekl mi, "zde je...
Daniel 10:16...skloněn tváří k zemi, neschopen slova. Vtom se kdosi podobný člověku dotkl mých rtů. Otevřel jsem tedy...
Daniel 10:18... opustila a nemohu se ani nadechnout." Ten kdosi podobný člověku se však znovu dotkl a posílil ....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |