Kdekdo

Hledám varianty 'kdekdo' [ kdekoho (2) kdekdo (9) ]. Nalezeno 11 veršù.
2. Samuel 17:9... Kdyby hned napoprvé někteří z našich padlikdekdo se to doslechne a řekne: ‚Abšalomovo vojsko je...
1. Královská 12:31...na výšinách svatostánky a nadělal kněžíkdekoho v lidu, i když to nebyli synové Leviho. V patnáctý...
1. Královská 13:33...Jeroboám neodvrátil od své zlé cesty. Naopak, z kdekoho nadělal kněze posvátných výšin. Kdokoli chtěl, toho...
Job 16:10...proti mně zuby skřípe, probodává pohledemKdekdo si na ústa otevře, s posměchem bijí do tváře,...
Job 17:6...' Bůh ze pro všechny udělal příslovíkdekdo mi plivne do očí. Oči se mi kalí hořkostí, z mých...
Přísloví 20:6... ji umí načerpat. Svou vlastní oddaností se kdekdo holedbá, věrného muže však aby pohledal. Spravedlivý...
Přísloví 29:26... kdo doufá v Hospodina, však žije v bezpečíKdekdo si touží mocné naklonit, soudcem všech lidí je však...
Izaiáš 2:9...klanějí, tomu, co sami vyrobí. Člověk je sraženkdekdo se ponižuje - nepozvedej je! Schovej se do skal,...
Ezechiel 22:11...v době svého krvácení jsou v tobě znásilňoványKdekdo v tobě páchá ohavnost s manželkou svého bližního,...
Ezechiel 33:26...Spoléháte se na svůj meč, pácháte ohavnostkdekdo przní manželku svého bližního, a ještě chcete...
Matouš 7:13... Prostorná brána a široká cesta vede do záhubykdekdo tudy kráčí. Těsná brána a úzká cesta však vede k...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |