Kdejaké

Hledám varianty 'kdejaké' [ kdejakým (9) kdejaký (5) kdejakou (1) kdejakém (6) kdejaké (4) kdejaká (2) ]. Nalezen 21 verš.
Deuteronomium 12:2...- na vysokých horách a návrších nebo pod kdejakým košatým stromem. Jejich oltáře zbořte, jejich...
1. Královská 14:23...popouzeli k žárlivosti víc než jejich otcové. Na kdejakém vyšším návrší a pod kdejakým košatým stromem si...
2. Královská 16:4...kadidlo na posvátných výšinách, návrších a pod kdejakým košatým stromem. Aramejský král Recin tehdy s...
2. Královská 17:10... po pevnosti - si nastavěli obětní výšiny. Na kdejakém vyšším návrší a pod kdejakým košatým stromem si...
2. Letopisů 28:4...kadidlo na posvátných výšinách, návrších a pod kdejakým košatým stromem. Proto ho Hospodin, jeho Bůh,...
2. Letopisů 28:24... Potom zamkl dveře Hospodinova chrámu a na kdejakém jeruzalémském nároží si zřídil oltáře. V každém z...
Job 20:25...mu náhle trčí šíp a jeho špice se žlučí skvíKdejaká hrůza ho dostihla, na jeho poklady čeká černá tma....
Job 39:8... Co najde v kopcích, to za pastvu, hledá si kdejakou zelenou bylinu. Bude ti buvol ochoten sloužit?...
Izaiáš 57:5...lži? Vášnivě smilníte v posvátných hájích a pod kdejakým stromem košatým; zabíjíte své děti v roklích pod...
Jeremiáš 2:20...jsi strhala: ‚Nebudu sloužit!' říkalas. Na kdejakém vyšším návrší a pod kdejakým stromem košatým se...
Jeremiáš 3:6... co provádí ta poběhlice Izrael? Tahá se na kdejaký vyšší kopec a pod kdejaký košatý strom, aby tam...
Jeremiáš 3:13... nevěrná, že jsi stále jen za cizími běhala pod kdejaký strom košatý, jsi však neposlouchala, praví...
Ezechiel 6:13...mezi hnusnými modlami kolem jejich oltářů na kdejakém vyšším návrší a horském vrcholku, pod kdejakým...
Ezechiel 20:28... že jim ji dám. Jenže oni, jakmile tam uviděli kdejaké vyšší návrší a kdejaký zelenající se strom, tam...
Ezechiel 34:5...se, protože neměly pastýře, a staly se potravou kdejaké divé zvěře. Rozutekly se - ovce bloudí po všech...
Ezechiel 34:8...se ovce bez pastýře staly kořistí a potravou kdejaké divé zvěře a protože pastýři nehledají ovce,...
Amos 2:8...otec i syn, aby svaté jméno prznili. Při kdejakém oltáři se na zabavených pláštích válejí a v chrámě...
Malachiáš 2:17...ptáte se. Tak, že říkáte: "Hospodinu se líbí kdejaký zločinec; takové zřejmě v oblibě!" Také se...
Lukáš 11:42...farizeům, že dáváte desátky z máty a routy a z kdejaké byliny, ale spravedlnost a Boží lásku opomíjíte....
Efeským 4:14...nadále zůstat nemluvňaty zmítanými a unášenými kdejakým poryvem učení, lidskou prohnaností a vychytralým...
Jakub 3:16...totiž závist a svárlivost, tam vzniká nepokojkdejaká špatnost. Moudrost, která je shůry, je ale...

Slova obsahující kdejaké: kdejaké (4) kdejakém (6)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |